Snart invigs Citybanan

tåg
Om tre månader, söndagen 9 juli, invigs äntligen Citybanan - en ny tunnel och två nya pendeltågsstationer i centrala Stockholm.

Citybanan har varit på gång under lång tid och bygget har pågått i drygt åtta år. Hittills har all tågtrafik genom Stockholm samsats på två spår, men i och med den nya tunneln fördubblas spårkapaciteten och pendeltågen får egna utrymmen att rulla på. Förutom spåren under Stockholms innerstad tillkommer även två nya pendeltågsstationer; en vid Kungsträdgården/Stockholm City och en vid Odenplan. Här knyts pendeltåg och tunnelbana ihop för att förenkla och förbättra resandet i staden. Att pendeltågstrafiken får egna spår och fler stopp i centrum väntas bidra med mycket positivt till det kollektiva resandet och tågtrafiken, till storstadsregionen i stort och till Stockholm i synnerhet. Miljövänliga och effektiva resmöjligheter är ett måste för det växande huvudstadregionen.

Redan för ett par veckor sedan kunde allmänheten se en glimt av tunnlarna då man arrangerade ett löparlopp i den 6 km långa servicetunneln. Evenemanget kallades "Tunnel Run" och lockade tusentals löpare som fick en unik upplevelse. Servicetunneln är nu stängd och öppnar inte mer för andra än de som ska arbeta där.

Den officiella invigningen av Citybanan äger rum den 9 juli 2017 vid Odenplan. Invigningsfirandet ska erbjuda både stockholmare och inresta besökare en trevlig dag med bland annat provturer på spåren, visiter på de nya stationerna, konstvandringar och underhållning.

Pendeltågen börjar trafikera de nya banorna och stationerna enligt ordinarie tidtabell dagen efter, alltså den 10 juli. De "gamla" spåren ovan jord kommer fortsättningsvis trafikeras av fjärr- regional- och godståg.

Det kommer bli mer utrymme på spåren, spårtrafiken kommer bli mer flexibel och mindre sårbar, resenärer kommer förhoppningsvis trivas bättre och kunna resa smidigare. Anställd personal - bland annat lokförare, tunnelbaneförare och tågvärdar - kommer få en bättre arbetsvardag.