Nya regler för hjälmar på MC, moped och terrängfordon

korkort
För dig som använder (eller borde använda) hjälm på fordon eller maskiner är det av stor vikt att hålla koll på Transportstyrelsen skyddshjälmsföreskrifter. Däri tydliggörs vilka regler som gäller för vilka skyddshjälmar på vilka fordon, alltså vilka hjälmar som ska användas vid körning av motorcykel, moped, traktor b utan karosseri och terrängskoter utan karosseri. Där beskrivs även hur hjälmarna ska vara beskaffade, hur de ska användas och vilka undantag som finns.

Transportstyrelsen är dock i färd med att justera just dessa föreskrifter. Om en knapp månad, 1 december 2017, införs nya regler för användning av skyddshjälmar vid arbete. Mening är att de nya reglerna ska underlätta för alla som i tjänsten behöver använda flera hjälmar som till exempel först en slags skyddshjälm vid färd med snöskoter eller terränghjuling, och sedan en annan för skogsavverkning och ytterligare en annan vid klättring.

Från 1 december måste du ha en E-märkt hjälm när du kör motorcykel eller moped. När du kör terränghjuling, snöskoter eller traktor b utan karosseri ska du använda en E-märkt hjälm eller en CE-märkt avsedd för färd med det aktuella fordonet. Inga SIS-märkta skyddshjälmar kommer längre vara godkända av Transportstyrelsen, medan alla E-märkta hjälmar uppfyller kraven.

Största nyheten är alltså att CE-märkta hjälmar är tillåtna för att användas vid färd av flera olika typer av fordon. Det betyder att arbetare i mindre utsträckning kommer behöva byta hjälm då de byter arbetsuppgift eller redskap. De nya reglerna och undantagen har dels tillkommit för att underlätta flera typer av körningar och arbeten, men även för att förbereda en anpassning till kommande EU-regler. De gamla hjälmreglerna var delvis föråldrade och passade dåligt till moderna arbetsmetoder och säkerhetskrav.

En regeljustering som höjer säkerheten men inte underlättar för alla är att sikher (personer tillhörande The Sikh Community) inte längre undantas från kravet på att använda skyddshjälm då de kör motorcykel, moped, terrängskoter eller traktor.

Mer om vad som gäller för att köra moped kan du läsa här, allt om vad som gäller för MC och A-körkort kan läsas här och allt du behöver veta om traktorer, terrängfordon och AM-kort hittar du här.