Utveckling av säkrare drönare utan pilot

flyg

Just nu utvecklas branschen kring obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV, i rasande fart. Det som för några år sedan eventuellt kändes som en surrande fluga är nu högteknologisk magi. Drönare utvecklas och används för privat, kommersiellt och militärt bruk, för foto och övervakning, för att inspektera skyhöga byggnationer eller djupt liggande raviner, för att göra skojiga selfies på festivaler och för att rädda liv. Som några exempel på användningsområden.

I takt med utvecklingen har nyligen lagar och regler kring drönarflygning justerats i Sverige och inom kort uppdateras även det EU-gemensamma regelverket. Regler som har behövt ses över snabbt handlar bland annat om att dela luftrum med traditionell flygtrafik, att justera förbudszoner runt flygplatser och tänka några extra varv kring hur fotografering och filmning får ske med hjälp av drönare. Mer om ny lag sedan i somras kan du läsa här.

Ytterligare en indikation på att branschen utvecklas är att flygskolor tagit fram särskilda flygutbildningar för drönarpiloter. En annan handlar om att tekniken samtidigt utvecklas alltmer för att göra drönare autonoma – alltså självflygande utan pilot. Den tekniska revolutionen drivs och möjliggörs av allt mindre och billigare komponenter som i stor utsträckning utvecklats inom mobilbranschen.

I Göteborg växer just nu ett uppmärksammat företag, Everdrone, som utvecklar mjukvara med fokus på navigation och säkerhet. Deras teknik är i nuläget tänkt att fungera inom sjukvård där drönare kan akuttransportera hjärtstartare eller medicin, inom räddningsinsatser och vid humanitärt arbete. Man tänker sig kunna hjälpa till vid avsökning i katastrofområden, vid letande efter försvunna personer och överblick för att kunna prioritera vid större hjälpinsatser. Målet är att inom några år ha lösningar för ett säkert sätt att navigera helt autonomt i komplexa luftrum – alltså exempelvis i ett tättbebyggt område där både folk, egendom och infrastruktur måste skyddas och hanteras. Bolagets grundare anser att det finns stort utrymme för att öka säkerhetstänket inom branschen i stort. Det är sällan högprioriterat och göteborgsbolaget hoppas snart kunna bygga ännu intelligentare – och därmed säkrare – drönare. För framtiden.

Bild: Tekniker och grundare, Everdrone