Viltolyckor ökar på vägarna – du är viktigast i att vända trenden

korkort
I höstmörker och jakttider händer de flesta viltolyckorna på de svenska vägarna. Enligt statistiken är oktober-november allra värst. Under november förra året skedde över 6600 olyckor med rådjur, 860 med älg, 686 med hjort, 882 med vildsvin och ett tjugotal med rovdjur som varg och lo. Totalt ökar antalet anmälda viltolyckor i landet och förra året var det rekordhögt med 58 500 rapporterade till Nationella viltolycksrådet!Rådjur står för den absolut största delen av viltolyckorna, älgen är det farligaste djuret att kollidera och vildsvinskrockar är de dyraste att reparera.

Att olycksrisken, för alla typer av vilt, är högst under hösten beror på att människor rör sig mer i skogen då det är jakt-, bär- och svampplockningstider. Älg, vildsvin och dovhjort går dessutom i brunst på hösten och då rör de sig mer. Allra störst påverkan gällande trafikolyckor har dock vädret och väglaget som blir sämre med halka, dis och mörker – inte minst i gryning och skymning då djuren dessutom förflyttar sig som mest.

För att minska trafikolyckorna med vilt görs många insatser. En förening som arbetar aktivt med information till allmänheten och hjälp till drabbade är Älgskadefondsföreningen. De sysslar med forskning och information för att minska olyckor samt delar ut 2,5 miljoner om året till medlemmar som skadats vid en svår viltolycka. Senaste exemplet på en stor satsning är att föreningen skaffat en simulator så att allmänheten ska kunna öva och testa upplevelser kring möte med vilt. Läs mer här om hur viltolyckor övas i simulator.

Polisen, Vägverket och SOS Alarm är naturligtvis andra aktörer och informatörer för att hjälpa till att vända trenden med ökade antal olyckor. Allra störst påverkan har dock du själv som bilförare. Här de viktigaste sakerna att tänka på för att vara mer förberedd och ha större marginaler när en situation med vilt på vägen uppstår:

1. Se till att både du och bilen är i gott skick
Grunden för att kunna köra tryggt är att du mår bra och att bilen är i gott skick. Var utvilad och uppmärksam bakom ratten. Se till att bilen har tillförlitliga bromsar, godkända däck för säsongen och fungerande bilbälten.
2. Använd alltid bälte
Säkerhetsbälten för alla i bilen är en självklarhet – för alla passagerare och alltid. Vid kollision eller plötslig inbromsning är säkerhetsbälten och barnstolar det som skyddar bäst från allvarliga skador.
3. Anpassa hastigheten
Då vilt kommer upp på vägen, eller annan oväntad situation uppstår, behöver du ha god marginal för att agera. Bäst marginaler får du genom att anpassa hastigheten. Ju lägre hastighet desto bättre hinner du se, bedöma och reagera rätt. Bromssträckan påverkas markant av den hastighet du håller: En bil som kör 70 km/h hinner stanna om ett djur dyker upp 50 meter framför, medan en bil som kör 90 km/h kolliderar med en hastighet som motsvarar ett fall från sjätte våningen. Alltså kan detta vara skillnaden mellan att överleva och inte.
4. Vidga ditt synfält och var extra uppmärksam
Många som kör bil fokuserar främst på vägen och tittar inte lika uppmärksamt vid kanterna, in i skogen och ut över fälten. Det är viktigt att du gör det eftersom vidgat synfält är avgörande för att undvika viltolyckor. Extra uppmärksamhet behövs särskilt vid där viltstängsel upphör, vid åkrar, kalhyggen och sjöar. Särskilt kring skymning, natt och gryning. Vid dessa platser och tider är riskerna som störst.
5. Ta hjälp av vägmärken och lita inte helt på viltstängsel
Halvljus på dagen och helljus vid mörkerkörning hjälper dig att se och ger dig bättre förutsättningar, men mellan biljjus och lampor är sikten nästan obefintlig på kvällar och nätter. Ett tips vid mörkerkörning är att vara uppmärksam på reflexstolpar vid vägkanterna. Om en eller ett par av reflexerna ”slocknar” eller ”blinkar” kan detta bero på att djur passerar eller står vid vägkanten. Ibland kan dessutom dess ögon reflektera strålkastarljuset och glittra i mörkret. Detta gäller dock inte vildsvin som har samma hornhinnor som människan. På vissa utsatta platser där djur rör sig och olyckor skett är ofta viltvarningsmärken uppsatta. Där är det extra viktigt att vara uppmärksam och anpassa hastigheten. Vid viltstängsel slappnar många bilister av, men du kan inte lita helt på att ett vägavsnitt med stängsel är fritt från djur. Vilt kan hoppa över, riva ner eller på andra sätt ta sig förbi stängsel. Har ett djur väl kommit in kan det inte ta sig ut igen – det blir stressat och fångas i en dödsfälla. Du måste vara beredd på att detta kan ske.

Om olyckan ändå är framme
Trots stor försiktighet och god uppmärksamhet kan man ändå drabbas av en viltolycka. Om olyckan är ett faktum är det viktigt att agera korrekt vid olycksplatsen. Älgskadefondsföreningen ger följande tips steg för steg:

- Första åtgärden efter en viltolycka, om du inte själv är alltför skadad, är att varna andra trafikanter för att undvika fler olyckor. Sätt upp varningstriangel, sätt på varningsblinkers på din bil och flytta om möjligt bort den från vägen. Eventuellt skadade medpassagerare eller personer på vägen tar du hand om efter kunskap och förmåga.

- Enligt lagen är du skyldig att märka ut platsen vid en kollision med vilt, förutom om du stött på björn eller vildsvin. Vid kollision med liknande rovdjur bör du helst inte kliva ur bilen vid olycksplatsen. Platsen som du ska markera är den där ett dött djur ligger kvar på vägen eller där ett skadat djur försvann till skogs. Det hjälper markägaren och jägaren att lyckas med sitt eftersök. Om du inte märker ut platsen blir du skyldig till smitning och kan dömas till böter.

- När du varnat andra bilister och markerat platsen måste du ringa 112 för att anmäla olyckan till polisen. Det gäller oavsett om du kolliderat med vilt eller med tamdjur som ren eller hund. När du kontaktar polisen får du veta ifall du kan åka därifrån. Har det inte skett några personskador eller uppstått någon särskild omständighet kommer troligen ingen polis till platsen, istället kommer jakträttshavaren för att ta hand om det dödade eller skadade djuret. Om djuret är dött får det med fördel flyttas till sidan av vägen, men om det fortfarande lever ska du vara försiktig. Om det är vilt får du döda ett skadat djur – ifall du vet hur man gör och inte utsätter dig själv för skada eller djuret för ökat lidande. Tamdjur får du aldrig döda, det är ägaren eller en veterinär som måste avgöra hur stor skadan är.

Så håll utkik på höstvägarna, var rädd om dig och djuren. Det är livsviktigt.

Foto: Älgskadefondsföreningens hemsida / H. Ingoldsson

Skärpning behövs inför förarprov till körkort

korkort Varje sommar är trycket högt på alla platser där det ordnas förarprov – det vill säga uppkörningar och teoriprov för körkort. Främst för att... Läs mer

Kunskapskrav för maskinförare ändras dramatiskt

Under hösten har maskintillverkargiganten Caterpillar lanserat två nya bandgrävare med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer är inte längre något valbart tillv...

Från nästa vecka får du betala ny körkortsavgift

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny körkortsavgift som alla körkortstagare behöver betala till Transportstyrelsen. Tidigare har man, för att skaffa ett körkort, betalat flera avgifter för bland a...

Första simulatorn för tunga godståg till lokförarutbildning

Tidigare i höstas levererade VTI (Statens oberoende Väg- och Transportforskningsinstitut) sin första simulator för tunga godståg. De har i åratal utvecklat tågsimulatorer, sammanställt hårdvara och eg...

Nya regler för hjälmar på MC, moped och terrängfordon

För dig som använder (eller borde använda) hjälm på fordon eller maskiner är det av stor vikt att hålla koll på Transportstyrelsen skyddshjälmsföreskrifter. Däri tydliggörs vilka regler som gäller för...

Utveckling av säkrare drönare utan pilot

Just nu utvecklas branschen kring obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV, i rasande fart. Det som för några år sedan eventuellt kändes som en surrande fluga är nu högteknologisk magi....