A- och EPA-traktorer måste numera besiktigas regelbundet

korkort
Fram till 1975 kunde gamla personbilar och lastbilar byggas om till jordbruksmaskiner och traktorer, så kallade EPA-traktorer. De kallade så för att de var lite billigare (som varor från varuhuset EPA) och bestämmelserna runt dem innebar att de skulle ha en spärrad växellåda med bara växlarna 1-2 och för obekvämlighetens skull fick de inte ha fjädrande bakhjul. Det var eller är alltså inga särskilt attraktiva fordon för persontransport, men bland unga förare på landsbygden blev de ändå mycket populära och används flitigt än idag. Sedan 60- och 70-talet ersattes traditionella EPA-traktorer alltmer av A-traktorer vilka bara är konstruerade för en maxhastighet på 30km/h. För att köra denna typ av fordon behöver föraren endast vara 15 år och ett traktorkort eller ett så kallat AM-kort.

Läs mer i vår artikel om EPA- och A-traktorer via denna länk.

Hittills har dessa fordon enbart behövt besiktigas en enda gång – då de byggts om och registreras från vanlig bil till traktor. Regelbundna kontrollbesiktningar, så som för exempelvis personbilar, har ägarna alltså inte behövt göra. Men sedan i maj (2017) ska även A-traktorer kontrollbesiktigas regelbundet. Första återbesöket och kontrollbesiktningen ska ske fyra år efter registreringsbesiktningen, därefter ska besiktning ske vartannat år.

Det man hoppas med fler besiktningar är naturligtvis att öka säkerheten och kontrollen på dessa fordon. Tyvärr sker alltför många olyckor och incidenter med EPA-traktorer och A-traktorer inblandade. Ofta är förarna unga och ofta kör traktorerna mycket fortare än de får. Bara i år har polisen uppmärksammat ett par fall där unga förare kört ifrån polisen och kommit upp i hastigheter runt 140 km/h. Ena jakten slutade med en kollision med en vägskylt och den 15-åriga föraren togs om hand för både olovlig körning och vårdslöshet. Liknande fall rapporteras ständigt.

Att köra så fort är naturligtvis inte tillåtet, men var hastighetsgränsen för denna typ av fordon ska gå är inte alla helt överens om. Tidigare i höstas gick exempelvis Muf (Moderata ungdomsförbundet) ut med ett förslag om att EPA- och A-traktorer ska få köra snabbare än 30 km/h, man vill höja maxhastigheten till 50 km/h istället. Vissa mopeder får köra fortare än 30 km/h då du har ett AM-körkort och på så vis kanske det är rimligt öven för en dessa traktorvarianter. Förbundet menar vidare att det är en viktig frihetsfråga för folk på landsbygden och att riskerna med en hastighetshöjning ändå är små. Vi gissar att sista orden ännu inte är sagda í frågan.

Bildkälla: www.teknikensvarld.se