Nyrenoverade slussar och vackra kanalfärder till sommaren

sjöfart
Just nu pågår tidernas största renovering av Sveriges allra största byggnadsverk: Göta kanal rustas från topp till tå!

Kanalen behöver en upprustning

I början av 1800-talet var danskarnas höga tullavgifter och vårt behov av egna vattenvägar de viktigaste motorerna för att dra igång byggandet av Göta kanal, från Vänern, genom Vättern och Roxen, ut i havet öster om Söderköping. De första spadtagen togs 1810 och sedan pågick arbetet i 22 år innan kanalen var färdig! Totalt engagerades 58 000 soldater för att spränga, gräva och bygga - för hand!

De handgrävda och framsprängda avsnitten utgör 87 km av vattenvägen som, med sina sjöar, är mer än dubbelt så lång. Tillsammans med Trollhätte kanal och Göta älv bildar Göta kanal en 390 km lång väg tvärs genom Sverige, från Östersjön till Kattegatt.

Kanalkanterna, de 58 (!) slussarna och alla avrinningssytem byggdes med dåtidens modernaste teknik. Slussarna var supemoderna träbyggnationer som sköttes av hårt arbetade slussvaktare.

Numera går inga omfattande godstransporter på kanalen, men där guppar fritidsbåtar, kanoter och pittoreska passagerarbåtar. Längs kanterna samsas vandringsleder, cykelstråk och många turistattraktioner med caféer och upplvelser i en strålande vacker natur.

Tidens tand har gjort sitt och det är dags för en stor renovering av kanalen. Projektet kallas Göta Kanal 2.0 och pågår under fem år, till 2020. Kanalens ägare - Staten - renoverar och anpassar kanalen till gällande dammsäkerhetslag, men vill så klart även behålla den ursprungliga och mycket uppsakttade charmen. Meningen är att kanalen ska kunna svara mot moderna krav och samtidigt bevaras som kulturarv, historiskt byggnadverk och viktig transportled för semesterfirare i sommarsverige.

Stor investering för att fixa mycket

Under denna vintersäsongen kommer ungefär 150 miljoner kronor och totalt har regeringen avsatt drygt en halv miljard kronor till upprustningsprojektets fem år. Därtill kommer ökade, kontinuerliga underhållsinsatser för att säkra kanalanläggningen även i framtiden.

Vid tidigare inventeringar och undersökningar av kanalens skick har det blivit tydligt att mycket måste underhållas och fixas: Mark måste nålas och skyddas mot erosion, kanalvallar behöver höjas och stabiliseras. Nya avrinningsmöjligheter, diken, bigravar och kulvertar ska byggas och många av vingmurarna - de konstruktioner som leder in till slussen - behöver renoveras. Själva slussarna behöver också pysslas om ordentligt, renoveras och utrustas med modernare manövreringsmöjligheter. Då slussarna byggdes sköttes helt för hand, nu blir arbetet alltmer automatiserat. Hela kanalen ska anpassas efter moderna krav, men det är samtidgt viktigt att behålla det karaktäristiska för ett så gammalt kulturarv.

Pågående arbete vintern 2016-17

Förutom det årliga underhållsarbetet som varje vinter innebär underhåll av slussportar, slusskamrar, broar och bryggor kommer det i år alltså göras mycket mer. För att kunna göra allt detta har man redan börjat tömma de handgrävda delarna på vatten! Fram till april 2017 kommer nästan hela kanalen är tömd, helt eller delvis. Vinterns och vårens arbeten ska vara klara då sommarsäsongen startar med kanalöppning i maj.

När kanalen är tömd passar man även på att filma, fota och dokumentera för att skapa bilder av hur kanalen ser ut utan vatten och hur kommande projekt ska prioriteras. Detta ger massor av lärdomar om byggtekniken förr och förutsättningarna i framtiden.

Och sedan?

I sommar kan vi alltså paddla, segla och köra vidare med våra fritidsbåtar, åka med de pittoreska passagerarbåtarna eller cykla längs kanalen igen! Senare under 2017 fortsätter renoveringsinsatserna på kajer och kulvertar samt vid ledverk och murar vid de handvevade slussarna, men under sommaren kommer den långa kulturskatten vara lika tillgänglig som vanligt.

Några särskilda båtförarinty behövs inte för att färdas på Göta kanal, samma regler gäller i kanalen som på andra vatten i landet. För fritidsbåtar under 12 meter behövs inga certifikat alls, även om båtförarintyg alltid rekommenderas för den som vistas på vattnet.

När krävs ett kanalförarintyg?

På Europas gemensamma kanalsystem kan det dock krävas vissa kompetenser och certifikat:

Runt Europas omfattande inre vattenvägar, floder och kanaler, finns ett gemensamt regelsystem som kallas CEVNI (Code Européen des Voies de Navigation Intérieure). Detta reglerar rutiner och standardner för navigation, signaler och båtliv på kanalerna.

För att åka där med egen båt eller hyra en båt på plats krävs ofta att den som är kapten ombord har koll på CAVNIs regler, sjömärken och signaler. Därför kan det vara bra att ha ett kanalintyg för kanalfärder med fritidsbåt.

Kanalintyget ger dig, tillsammans med grundläggande förarintyg och båtpraktik, behörighet att färdas på de europeiska inre vattenvägarna. I kurserna för kanalintyget får du kunskap om aktuella sjömärken och sjövägsmärken, fartygs- och dagerljus, ljud- och nödsignaler samt rutiner för europeiska båtradiotrafik. Du får även lära dig om slussteknik, slusstyper och förtöjning vid både slussar och kanalleder. CEVNI s bestämmelser och ansvarkrav, efterfrågad dokumentation och rekommenderade litteratur tas också upp.

För den som vill satsa på ett kanaläventyr på Europeiska kontinenten framöver är det en utmärkt start att börja med en tur på den uppgraderade versionen av Götalands vackra vattenväg i sommar - Göta kanal 2.0.Bild: AB Göta kanalbolag, via www.gotakanal.se

Skärpning behövs inför förarprov till körkort

korkort Varje sommar är trycket högt på alla platser där det ordnas förarprov – det vill säga uppkörningar och teoriprov för körkort. Främst för att... Läs mer

Kunskapskrav för maskinförare ändras dramatiskt

Under hösten har maskintillverkargiganten Caterpillar lanserat två nya bandgrävare med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer är inte längre något valbart tillv...

Från nästa vecka får du betala ny körkortsavgift

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny körkortsavgift som alla körkortstagare behöver betala till Transportstyrelsen. Tidigare har man, för att skaffa ett körkort, betalat flera avgifter för bland a...

Första simulatorn för tunga godståg till lokförarutbildning

Tidigare i höstas levererade VTI (Statens oberoende Väg- och Transportforskningsinstitut) sin första simulator för tunga godståg. De har i åratal utvecklat tågsimulatorer, sammanställt hårdvara och eg...

Nya regler för hjälmar på MC, moped och terrängfordon

För dig som använder (eller borde använda) hjälm på fordon eller maskiner är det av stor vikt att hålla koll på Transportstyrelsen skyddshjälmsföreskrifter. Däri tydliggörs vilka regler som gäller för...

Utveckling av säkrare drönare utan pilot

Just nu utvecklas branschen kring obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV, i rasande fart. Det som för några år sedan eventuellt kändes som en surrande fluga är nu högteknologisk magi....