Framtidens järnväg behöver nutidens maskinförare

truck-maskin tåg
I Östergötland blomstrar arbetsmarknaden för byggare och maskinförare. Den blomstrar så mycket att det inte ens finns tillräckligt med yrkeskunniga arbetare för att hinna med. Maskiner går för högtryck och i exempelvis Linköpingstrakten har man fullt upp med att fixa för fjärrkyla och fjärrvärme, husbyggnationer och avloppssystem, privata pooler och allmän infrastruktur. Det råder en ständig brist på maskinister. Som grädde på moset kommer nu ett regeringsbeslut om att den så kallade Ostlänken ska byggas.

Sedan slutet av 90-talet har intressenter på många håll verkat för att en modern dubbelspårig järnväg ska byggas genom Sörmland och Östergötland, huvudstaden ska knytas ihop bättre med Linköping och Norrköping, den gamla stambanan ska kompletteras med ett modernare alternativ. Nu är det bestämt att detta arbete ska komma igång inom kort. Detta ska bli en första del av den framtida höghastighetsjärnvägen från Stockholm, byggstarten beräknas bli redan i år och inte förrän 2033 eller 2035 kommer Ostlänken vara klar. Då ska det finnas 15 mil ny höghastighetsjärnväg, 200 broar och 20 km tunnlar. till detta jätteprojekt kommer att krävas tusentals maskinarbetare, utöver de som redan nu fyller sin arbetstid med annat.

Politiker i regionen räknar med att byggandet av Ostlänken, dess stationer och kringaktiviteter kommer att sysselsätta upp till 19 000 personer under mer än tio år framöver. Arbetet kommer att ha en stor påverkan på regionen då även hotell-, restaurang-, resande- och boendebranscherna kommer påverkas avsevärt - förutom alla som ska projektera, bygga och färdigställa Ostlänken för att göra framtidens resande bättre, säkrare, miljövänligare och snabbare. Naturligtvis hoppas man på att så mycket som möjligt av arbetet ska kunna utföras av lokala och regionala företag så att arbetstillfällena blir fler i området. Grundläggande förutsättningar nu när projektet är i startgroparna är naturligtvis både maskiner och maskinister. Utan dem blir det svårt att få till några startgropar alls.

Att det råder en ständig brist på förare med rätt maskinförarutbildning och maskinkort är en utmaning, men ingen omöjlighet. Branschen påpekar dock att det ser ungefär likadant ut i hela landet så att få jobb som duktig förare verkar inte vara något problem.

Bild från maskinentreprenoren.se, kopplad till artikel om byggboom och projekteringsfeber i Sverige