Hur funkar regler för handledare och körkortsutbildningar?

korkort
Övningskörning tillsammans med en godkänd handledare, så kallad privat övningskörning för att ta körkort, är reglerad i körkortslagen och körkortsförordningen. Det är Transportstyrelsen som beviljar rätten att vara handledare och det är trafikskolor i hela landet som ger varje handledare den grundläggande handledarutbildningen. Denna är giltig i fem år och en handledare får endast handleda max 15 körkortstagare. Begränsningarna i hur många man får handleda har funnits sedan 2012 och är ett försök att stävja olaglig trafikskoleverksamhet. Nu ska dessa regler för privat övningskörning utvärderas.

Trafikskolebranschen höjer höga och oroade röster om att den olagliga trafikskoleverksamheten blir allt vanligare och ökar i omfattning. Man vill ha hårdare krav och begränsningar för handledarskapet, men Transportstyrelsen kan i nuläget inte se huruvida ytterligare begräsning leder till mer eller mindre olaglig verksamhet. För att ta reda på detta och få underlag för eventuella nya beslut har man tillsatt en utredning kring regelverket och dess effekter för privat övningskörning och handledarskap.

Läs mer om regler för körkortshandledare här och mer om olaglig trafikskoleverksamhet här.

Målet med den pågående utredningen är att ta reda på mer om effekter och efterlevnad kring ”begränsningsregeln”, utvärdera och skaffa mer kunskap om problem med eventuella olagliga trafikskolor. För att göra dessa undersökningar har man kopplat in VTI där forskare sedan i april reder ut problem, omfattning och effekter från nuvarande regler.

VTI är Statens väg- och transportforskningsinstitut som bedriver oberoende och framstående forskning och utveckling inom infrastruktur, trafik och transportsektorn.

När begränsningen till 15 elever per handledare infördes var det endast 280 av de drygt 1 660 000 registrerade handledarna som hade godkännande att handleda tjugo eller fler körkortselever. Riktigt hur det ser ut idag vet man inte än och det är naturligtvis en uppgift man först behöver få koll på. Andra frågor som utredningen ska ta upp handlar om att identifiera vilka effekter man ser av begränsningar av handledarskapet. Man vill även utreda om effekterna har varit bestående eller föränderliga, om begränsningarna har ett samband med olaglig trafikskoleverksamhet och huruvida regelverket haft positiv eller negativ inverkan, det vill säga har den olagliga verksamheten minskat eller ökat sedan reglerna infördes?

Målet är naturligtvis även att komma fram till om det finns skäl att föreslå ett helt annat regelverk i syfte att stävja olaglig trafikskoleverksamhet? I så fall hur? Och vilka nya åtgärder skulle kunna stävja olagliga körkortsutbildningar ifall det visar sig finnas omfattande problem?

I mars 2018 beräknas man presentera resultat och förslag.