Handledare är inte trafiklärare

korkort
Som de flesta vet måste du ha en handledare när du övningskör privat, både i körkortsutbildning för personbil och för MC-kort. Handledaren ska ha haft körkort i minst fem år och ha gått en godkänd handledarutbildning, så kallad introduktionsutbildning, på några timmar. En och samma person kan vara handledare för upp till femton förare som övningskör. Som övningskör privat alltså.

För att vara lärare på godkänd Trafiskkola måste man vara trafiklärare. Trafiklärarens utbildning är 1,5 år lång, omfattar teori och praktik kring många olika ämnen för att hjälpa framtidens förare att bli sitt bästa på vägarna. Kursinnehållet rör bland annat reglerverk, säkerhet, miljö, psykologi, yrkespedagogik och omfattande lärande i arbetslivet. Det åligger alla trafiklärare att hålla sina kunskaper aktuella, följa aktuella utvecklingsplaner och noga följa upp sina körskoleelevers kompetensutveckling samt bidra till en god verksamhet på sin trafikskola.

En trafikskola ska vara godkänd av Trafikvkerket och ha både trafikskolechef och utbildningsledare för att bedriva en säker och bra trafikutbildning.

De senaste åren har det dock dykt upp allt fler rapporter om oseriösa verksamheter där personer, godkända som handledare, agerar som trafiklärare och erbjuder trafikskoleliknande verksamhet! Det handlar oftast om att någon mot betalning ordnar "körlektioner" utan att vara godkänd trafiklärare, utan de tillstånd som krävs, utan att betala erforderliga skatter eller avgifter. Det är inte alltid man håller sig till maxantalet 15 elever per handledare och det är inte alltid som bilarna har dubbelkommando, det vill säga pedaler och speglar även på passagerarsidan där trafikläraren ska sitta.

Problemen med dessa handledare som agerar som både trafiklärare och trarikskola är många; svartjobb och skattesmitning, omöjliga konkurrensvillkor och oseriösa körkortsutbildningar. Det sistnämnda är troligen det allra största probelmet då personer luras att betala för okvalificerad utbildning och dåliga körlektioner. Risk för bristande förarkunskaper och bristande säkerhet är stor då de påstådda "lärarna" inte har rätt kompetens. Följderna blir naturligtvis sämre förare ute på vägarna.

Den som genomför sin körkortsutbidlning helt privat, kör hemma med familj eller vänner som handledare och sedan anmäler sig till förarproven har valt en väg som fungerar för många. De som luras att, mot betalning, ta körlektioner av oseriösa handledare får sämre förutsättningar att klara förarproven. Allra bäst på förarproven går det för de elever som gått på en godkänd trafikskola. Statsitiken visar tydligt att dessa elever i mycket större utsträckning än andra klarar både teoriprov och uppkörning.

Att gå på en trafikskola är det absolut säkraste sättet att få ett körkort, men det är viktigt att det är en seriös sådan.