Skärpning behövs inför förarprov till körkort

korkort
Varje sommar är trycket högt på alla platser där det ordnas förarprov – det vill säga uppkörningar och teoriprov för körkort. Främst för att skaffa B-körkort till personbil och lätt lastbil. För att klara att ta emot alla brukar Trafikverket stärka upp med fler erbjudna provtider, fler provförrättare och snabbare tider under sommarmånaderna. När sommaren klingar av brukar även efterfrågan på provtider göra detsamma, men så blev inte fallet i år. Fortfarande är efterfrågan på både omprov och förstagångsprov ovanligt hög; Trafikverkets avdelning för förarprov har genomfört fler prov hittills i år än tidigare år, men ändå är köerna långa. Det beror delvis på att antalet körkortstillstånd ökat markant så att fler försöker ta körkort, och delvis på att antalet omprov ökat stadigt.

Trots att man även i höst fortsätter med sommarens åtgärder som extra personal och provtider kan Trafikverkets inte helt upprätthålla den service och alla de provtider som efterfrågas.

Största orsaken verkar vara att allt färre som gör proven klarar dem och måste boka omprovstider. Antalet personer som gör många omprov fortsätter att öka och ställa till svårigheter – inte bara för sig själva utan för alla som vill boka provtider. För att lösa detta räcker naturligtvis inte bara att trafikverket ordnar fler anställda och fler provtider – ALLA som förbereder sig (eller en elev) för körkortsprov måste se till att göra detta ordentligt och bra. Mycket bättre än vad som sker i nuläget.

Bästa tipset för att slippa omprov och ge både sig och andra en snabbare väg till körkort är att komma väl förberedd till sina prov. Rekommendationerna är tydliga: ta god tid på dig i utbildningen, varva teoriutbildning och övningskörning för bästa lärande, varva övningskörning på en trafikskola med privat övningskörning för att få många körtimmar, lyssna på din handledare och trafiklärare så att du har de ”skills” som krävs innan proven. Se till så du hushållar med provtider och läser på ordentligt till varje prov – inte minst till eventuella omprov. Både körskolornas trafiklärare och privata handledare har ett ansvar för att eleven uppnått utbildningsmålen i både den praktiska och den teoretiska delen av utbildningen. Här behövs skärpning!
Förarprovet B-körkort består av ett kunskapsprov (teoriprovet) och ett körprov (uppkörningen). På kunskapsprovet ska du visa att du har de grundkunskaper som krävs för att vara en bra förare och på körprovet ska du visa att du kan tillämpa de kunskaperna i praktiken. Förarproven testar följande fem kunskapsområden som körkortstagare måste ha koll på för att bli säkra, trygga och miljömedvetna förare – alltså för att kunna godkännas:

1. Fordonskännedom och manövrering
Om hur bilen och dess köregenskaper fungerar och påverkas av exempelvis väglag, sikt, körteknik. Vid det praktiska provet ska du kunna göra en säkerhetskontroll, sköta bilen reglage och visa hur du hanterar risker om något går sönder. Du ska även kunna styra, växla, gasa och bromsa naturligt och sköta manövreringar som backning och parkering utan problem.
2. Miljö
Om hur trafik påverkar miljön och hur du kan köra säkert och miljömedvetet. Vi körprovet ska du köra på ett sätt som medför låg bränsleförbrukning.
3. Trafiksäkerhet
Om vad det innebär att visa gott omdöme i samspelet med dina medtrafikanter. Du behöver visa att du smidigt kan anpassa din körning och ditt beteende i olika situationer, väglag och miljöer.
4. Trafikregler
Om att ha koll på vad som gäller kring exempelvis vägmärken, vägmarkeringar, omkörning, lastning, passagerare och medtrafikanter. Du ska tillämpa dessa i trafiken.
5. Personliga förutsättningar
Om hur ditt beteende påverkas av exempelvis stress, trötthet, droger och grupptryck. Vid det praktiska körprovet heter momentet ”trafiksäkerhet och beteende”. Här visar du att du är uppmärksam och kan anpassa din körning i uppkomna situationer och i olika miljöer.

Förarprövaren gör en helhetsbedömning av din körning, ett mindre misstag kan passera om helhetsintrycket är godkänt. Prövarna är rutinerade och skickliga, det är ingen idé att komma oförberedd och bara hoppas på tur.