Från nästa vecka får du betala ny körkortsavgift

korkort
Från och med 1 januari 2018 gäller en ny körkortsavgift som alla körkortstagare behöver betala till Transportstyrelsen. Tidigare har man, för att skaffa ett körkort, betalat flera avgifter för bland annat själva ansökan och tillverkningen. Från årsskiftet tas alla utom ”körkortsavgiften” bort. Samtidigt höjs körkortsavgiften från 150 kronor till 250 kronor för att täcka alla kostnader som är förknippade med utfärdande av ett körkort. Till detta kommer även Vägverkets avgifter som tillhör den myndighetens körkortsprov, uppkörning och teoriprov. (Det är Vägverket som sköter proven och Transportstyrelsen som sköter själva korthanteringen).

Meningen med de justerade avgifterna är att underlätta för alla som söker körkort likaväl som för alla som administrerar dem. Nu bir det bara en enda avgift att hantera. Avgiften tas ut när du skaffar körkort första gången eller ansöker om förnyelse.

Du som redan har ansökt om körkort hos Transportstyrelsen kommer att få betala enligt de gamla reglerna och avgifterna. Om du ej betalar innan årsskiftet avvisas ärendet – det betyder att din ansökan blir ogiltig. Alla som ansöker från och med nästa vecka, (vecka 47 år 2017) kommer istället få göra sina inbetalningar efter årsskiftet och då betala den nya körkortsavgiften på totalt 250 kronor. Handläggningen av körkorten börjar dock först efter att betalningen är gjord.