Kunskapskrav för maskinförare ändras dramatiskt

truck-maskin
Under hösten har maskintillverkargiganten Caterpillar lanserat två nya bandgrävare med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer är inte längre något valbart tillval, maskinerna är redan automatiserade för att öka produktionseffektivitet och säkerhet.

Den digitala utvecklingen går rasande fort och är omöjlig att ducka för. Istället gäller det att anpassa sig. Experter menar att både byggföretag och maskintillverkare måste justera sin verksamhet och sina kunskaper efter nutidens och framtidens digitaliserade system. Det här väntas även förändra maskinförarens roll: Maskinföraren blir troligen mer central i byggprocessen där man behöver omfattande förståelse för byggteknik, kan hantera tekniska mjukvaror och sköta digitala uppdateringar. Som maskinförare kommer du behöva mer än ett maskinförarkort och god hand med din grävare, lastare eller schaktmaskin. Istället för att ”vara bra på att hantera en maskin” kommer med största sannolikhet alltfler maskinförare behöva vara kompetenta koordinatorer i byggprocesserna och ha god insikt i hela byggprocessen. Svenska maskinförare har i stort redan den här rollen på många arbetsplatser, men med tanke på hur tekniken utvecklas står det alltmer klart att fokuset på förarens kompetens kring anläggningsbyggande i stort blir större och viktigare.

En annan utveckling som är tydlig i branschen gäller hur autonom en maskin kan vara. Exempelvis genomfördes nyss ett skarpt test med Mercedes-Benz-maskiner i ett stort snöröjningsexperiment på en tysk flygplats. Här visade man att så många som 14 fordon, med en bemannad konvojledare, kommer kunna kommunicera med varandra och genomföra avancerad snöröjning på ett säkert och effektivt sätt oavsett väder, vind och sikt. Det kommer att revolutionerna möjligheterna att hålla en flygplats snö- och isfri.