Viltolyckor kan övas i simulator

korkort
Nu när hösten och älgjakten är här är faran för viltolyckor på de svenska vägarna extra stor. Olyckor med påkörda djur ökar alltid under vår och höst så det finns all anledning att vara extra uppmärksam just nu. Det är svårt att hinna undvika olyckan när ett djur dyker upp framför din bil, men några tips för att var förberedd och minska skadorna är att alltid hålla utkik efter vilt och att vara extra uppmärksam mellan skymning och gryning. Självklart ska du alltid anpassa farten och alltid använda bilbälte ifall faran uppstår. Och gärna öva på liknande situationer om du kan, exempelvis i aktiviteter anordnade av Älgskadefondföreningen:

De är en aktiv förening som dels arbetar med information för att minska viltolyckor bland trafikanter och dels ger stöd till den som drabbas av kollisioner med vilt så som exempelvis älgar, vildsvin, hjortar, björnar eller renar. För att ännu bättre kunna utveckla och arbeta med information och förebyggande åtgärder kring viltolyckor har föreningen just erhållit två speciella körsimulatorer där förare kan testa reaktioner och ageranden vid viltolyckor (eller möjliga viltolyckor).

I simulatorn kan du testa vad som händer när ett större djur dyker upp framför din bil, i olika miljöer och i olika väglag. Det ger dig en större förståelse för hur viktigt det är att anpassa hastigheten – det är den överlägset viktigaste åtgärden du som förare kan göra. Bromssträckan är alltid helt avgörande och påverkas naturligtvis både av underlaget, din reaktion och bilens beskaffenhet. Simulatorn kan ta hänsyn till allt detta och du lär dig mycket av att testa!

Liknande simulatorer har funnits ett par år, men dessa nya har ett verkligt pedalställ och en riktig rattmotor. Det gör att upplevelsen blir mer verklighetstrogen och det blir ännu tydligare hur man själv och bilen reagerar i en utsatt situation. Maskinerna kommer att följa med till Älgskadefondsföreningens montrar och aktiviteter vid mässor och event från och med nu. Tidpunkten är perfekt då höstens mörker, halka och älgjakt gör att fler djur rör på sig och blir svårare att undvika i tid. Vi rekommenderar dig att prova "älgsimulatorn" om du får tillfälle! Oavsett om du redan har körkort eller inte.

Bilden är hämtad från Älgskadefondsföreningens hemsida www.algen.se