Nu är det tillåtet att filma från drönare

flyg
Obemannade luftfartyg som kan flyga av sig själv eller fjärrstyras, alltså så kallade drönare, används alltmer av både privatpersoner och inom näringslivet, för nöjes skull, för inspektionsuppdrag och för lätta transporter. Den som flyger drönare måste noga följa lagar och föreskrifter som gäller alla farkoster i det svenska (eller utländska) luftrummet. Vilka regler som gäller beror främst på vem som flyger, var du flyger och vad flygningen har för syfte.

Fram tills nu har det i Sverige varit förbjudet att fotografera och filma från en drönare utan tillstånd från Länsstyrelsen. En kamera som sitter på en drönare ses som en övervakningskamera i lagens mening och har därför behövt tillstånd enligt bestämmelserna i kameraövervakningslagen. Från och med idag, 1 augusti, finns dock inte längre den tillståndsplikten.

Från och med nu behöver privatpersoner och företag inte längre något tillstånd för att få använda en drönare med kamera! Kameraförsedda drönare får numera användas då du filmar inom synhåll så att du har uppsikt över din drönare och så att de personer du eventuellt fotar och filmar kan se kameran. Myndigheter behöver fortfarande tillstånd för filmning, även om de anlitar en privatperson eller ett företag att övervaka/fotografera åt myndigheten.

Vi vill dock påpeka att denna ”regellättnad” gäller tillåtelse att fota/filma med drönare. Det finns fortfarande en hel del andra tillstånd som krävs när du flyger drönare. Du får inte störa, inte göra intrång och inte smygfilma. Det krävs fortfarande tillstånd från flygplatser för att flyga inom deras kontrollzoner och tillstånd från Lantmäteriet eller Sjöfartsverket för spridning av geografisk information via flygfoto. Vissa radiosändare kan även behöva tillstånd från Post- och Telestyrelsen. Flyger du utom synhåll, för forskning eller för en myndighet måste du ha särskilda tillstånd.

Eftersom marknaden och användningsområdena för drönare växer så explosionsartat väntas fler regler och ramar att förändras. Mer om dett kan kan du läsa här i vår artikel om framtidens användning av drönare.