Trafikverket laddar för dig som vill ta körkort i sommar

korkort
Under sommaren är efterfrågan på provtider för förarprov - både teoriprov och uppkörningar - som allra störst. Många vill ta sitt B-körkort eller MC-kort just under sommaren, samtidigt som många förarprövare vill vara semesterlediga.

För att möta de körkortslängtande svenskarna har Trafikverket, som anordnar proven, sett till att utöka sin personalstyrka och ladda ordentligt inför sommaren 2017. Man har anställt ett trettiotal nya förarprövare som kan förrätta körprov under våren och sommaren. Tillfällig extrapersonal från försvarsmakten och flera pensionerade förarprövare har också anställts. Ett 60-tal av Trafikverkets nuvarande förarprövare flyttar sin semesterledighet och jobbar istället som vanligt under sommaren. Andra åtgärder för att kunna ta emot alla som vill köra upp eller skriva teoretiska prov är att extra provtider på kvällar och helger anordnas under våren.

Även de som ska göra proven kan bidra till att minska trycket på Trafikverkets provställen. Du som planerar att ta körkort de närmaste månaderna rekommenderas att ta del av tips och råd för vad du måste kunna för att klara proven - det minskar risken för omprov och minskar köerna till provtiderna. Du uppmanas även boka provdag i god tid, mist sex veckor i förväg behöver du boka och på sommaren kan väntetiderna var ännu längre. När det är dags gäller det att komma väl förberedd så ökar chanserna att klara proven markant. Att slippa göra omprov hjälper dig (och Trafikverket) att spara både tid och pengar. Och säkerställer att du får ditt efterlängtade körkort i sommar!

Som en del i förberedelserna kan du läsa mer om olika krav för olika körkort här, samt ta del av vår artikel om teoriprov och uppkörning.