Pilotutbildning för drönare är på gång

flyg
Att flyga drönare, alltså obemannad flygfarkost, har blivit alltmer populärt. Både på fritiden och inom många yrkesutövningar. Drönare används för exempelvis nöjesflygning, räddningsaktioner, fotografering och inspektioner av höga byggnader eller stora områden. Branschen för drönare och drönarflygning växer explosionsartat och användandet beräknas fortsätta öka då algstiftningen kring drönarflygning och fotografering lättades avsevärt i somras. (Läs mer här om nya regler för drönare från 1 augusti). Förutom de nya reglerna från sommaren väntas ännu fler regeljusteringar komma vid årsskiftet 2017/18. Då kommer nya regler för drönartrafik inom kontrollzoner att börja gälla vilket väntas minska nuvarande problem med att farkoster stör i förbjudna luftrum.

I takt med utvecklingen och utökningen - både i nutid och i väntad framtid - har behovet av yrkeskunniga drönaroperatörer ökat. För att bli en duktig operatör, särskilt om du ska livnära dig på flygningen, behöver du bland annat ha koll på meterologi, fysik, aerodynamik, allmän flygteori och särskilda lagkrav för just drönare. Man delar ju luftrummet med vanliga flygplan och bör ha grundläggande kunskaper om villkor i de "rum" man vistas i. Yrkesutbildare har uppfattat behovet av ”drönarkunskap” och från detta läsår erbjuds särskilda pilotutbildningar för drönarflygning. De aktuella utbildningarna anordnas gemensamt av Trafikhögskolan, Folkuniversitetet, Yrkeshögskolan i Malmö och Ljungbyhed flygplats.

Ljungbyhed har en lång tradition av flygutbildning, där finns erfarna utbildningsledare och bred kunskap om all slags flygning. Därmed känns drönarutbildningen som ett naturligt steg för dem. Höstens kurser drog igång för ett par veckor sedan, men än finns ett fåtal platser kvar för den som är intresserad av att hänga med. Förhoppningen är att kunskapsbehoven ska fortsätta växa och flygplatsen ska kunna bli ett nav för utveckling och utbildning kring obemannade flygfarkoster.

Kurserna finns i tre varianter för att tilltala både nybörjare och mer erfarna flygare. Alla kan behöva utvecklas och bli skickligare genom en bra utbildning. Första nivån kallas ”öppen klass” och vänder sig till dig som vill flyga drönare helt privat för eget fritidsbruk. De mer avancerade nivåerna är ”specified” och ”certified” för dig som satsar på kommersiell drönarflygning. Alla tre varianter möter EU-kraven som rekommenderas av EASA, i enlighet med de krav som utformas för ett framtida europeiskt pilotcertifikat för drönaroperatörer.

Bilden är hämtad från folkuniversitetet.se och visar drönarflygning från Yrkeshögskolans aktuella utbildning.