Ökad tågtrafik och ökat underhåll av järnvägen

tåg
De senaste fem åren har tågtrafiken i landet ökat med 30%. Det är naturligtvis positivt och glädjande för tågtekniksutvecklarna, för tågbolagen, för dig som vill bli lokförare och för järnvägsbranschen i stort. Men samtidigt sliter man med eftersatt underhåll och stora moderniseringsbehov av banor, spår och ledningar. Järnvägen mår, trots allt, inte så jättebra.

Trafikverket är den myndighet som bär ansvaret för att underhålla den svenska järnvägen. Tyvärr har underhållet varit eftersatt i flera decennier och det är mycket som behöver repareras, ersättas och uppdateras. Eller helt göras om. Regeringen har satsat stora pengar på ökat underhåll och Trafikverket jobbar för högtryck för att förbättra så mycket som möjligt så effektivt som möjligt. Den gångna sommaren har man haft fler banarbeten än vanligt på gång. Det är ju bra på längre sikt, men trängseln på spåren har varit en svår belastning och arbetena har påverkat flödet i sommartrafiken. Fler sträckor har haft justerade tidtabeller eller tyvärr drabbats av förseningar.

Ekvationen med mer arbeten att jobba ikapp och ökat tryck med fler tåg är ganska utmanande, konstaterar Trafikverket som dock har gott hopp för framtiden. Målet är förstås att alla tåg ska rulla ”som på räls”!
I framtiden.