Inte ens Trafikverkets största snöslunga bet på årets laviner  

truck-maskin tåg
För ungefär ett år sedan invigdes Trafikverkets monsterstora snöslunga, Zaugg, i Abisko. Snöslungan har sedan dess arbetat på Malmbanan, världens nordligaste elektrifierade jänrväg. Arbetet i det hårda vinterklimatet är inte alltid enkelt, trots att snöslungan väger 70 ton, röjer 6 meter brett och kan hantera hela 7500 ton snö per timme! Den kostade 78 miljoner kronor i inköp och körs av personer med specialkompetens utöver vanlig lokförarutbildning.

Snöslungor är ett av få järnvägsfordon som finns kvar i Trafikverkets ägo och ska användas för att underhålla och röja spår eller bangårdar. Utrustning av just den här typen - världens kraftigaste röjningsfordon - är avgörande för att kunna hålla trafiken öppen vintertid på den hårt väderutsatta Malmbanan. Banan går över kalfjäll och karg miljö där kraftiga snöfall, vind och snödrev kan skapa drivor på många meters höjd och bredd. Här klarar det nya monstret det mesta. Men faktsiskt inte den här vinterns värsta laviner i området:

Sista veckan i mars drabbades järnvägen mellan Abisko och Riksgränsen av sex laviner på två platser under kort tid. Under fyra dygn tvingades man stänga av trafiken på en fyra mil långa sträcka - något som är mycket ovanligt och tyvärr ekonomiskt kostsamt. Vid dessa laviner hade träd, undervegetation och mycket annat dragits med ner så att det var omöjligt för den stora snöslungan eller vanliga plogar att arbeta. Istället var det ett enivst arbete med traditionella grävmaskiner som gällde.