Svenskt körkort i utlandet

korkort
Att ha körkort innebär en stor frihet och många möjligheter i hela världen; även om du inte alltid har tillgång till egen bil ger körkortet dig möjlighet att låna eller hyra från andra. Med ett giltigt och korrekt körkort kan du ta dig nästan vart som helst på små skogsvägar, hektiska stadsgator och snabba motorvägar i hela vårt land och ofta även utomlands. När du vill köra bil i andra länder är det möjligt i de flesta fall, men ibland kan du behöva en översättning av ditt svenska kort - ett så kallat internationellt körkort.

Vad visar körkortet?Ett körkort är en handling som visar att man har behörighet för att köra ett visst motorfordon, terrängfordon eller motorredskap. Lagstiftningen kring hur, när och av vem körkort utfärdas varierar mellan olika länder; i många länder utfärdas körkort efter att körkortsinnehavaren godkänts i ett körprov medan man i andra länder får sitt körkort när man ska börja övningsköra. En del genomför praktiska prov, en del teoretiska och en del både och. Körprovens svårighetsgrad varierar avsevärt mellan olika länder och därmed kan kunskapsnivån mellan förare från världens alla hörn skilja sig ganska mycket. Även åldersgränser och övriga krav på föraren kan variera.

Körkort har utfärdats i Sverige sedan 1906 och de nuvarande gäller i tio år. Vart tionde år måste ditt körkort uppdateras med nytt foto och ibland med nya begränsningar eller krav. Svenska körkort kan återkallas i upp till tre år vid bland annat grövre trafikbrott, sjukdom eller om innehavaren själv begär att körkortet skall inkallas. Korten utfärdas av Transportstyrelsen och är även godkända som legitimationshandling. I exempelvis Tyskland gäller kortet på livstid och det behöver inte bytas ut, därmed gäller det inte som legitimation eftersom innehavaren inte ser likadan ut alltid. I många engelskspråkiga länder utfärdas inte några nationella id-kort, vilket gör körkortet till den mest använda legitimationshandlingen i dessa länder.

Internationella överenskommelser?Även om krav för att få eller behålla körkort skiljer sig över världen har man, genom internationella konventioner om vägtrafik, enats om följande krav på körkort:

1. Körkortet ska kunna läsas på engelska, tyska eller franska. Om det inte är utfärdat på dessa språk gäller det bara tillsammans med en bestyrkt översättning.

2. Körkortet ska ha ett välliknande och aktuellt foto. Om det inte finns något foto på körkortet gäller det bara tillsammans med en giltig identitetshandling med foto.

Svenska körkort har foto, personuppgifter och villkor angivna, främst genom bilder eller på svenska. De är utformade efter europeisk standard och bör därmed fungera obehindrat i hela EU och EES (se mer nedan). I många länder krävs dock översättningar eller kompletteringar för att få köra som turist eller besökare.

Den som är på besök eller tillfälligt vistas i ett land kan nästan alltid köra med ett körkort som fåtts skaffats och godkänts i ett annat land. Om inte kraven på foto och språk uppfylls behöver man se till att ha en översättning och en giltigt ID-handling tillsammans med körkortet. I de flesta länder måste man ha med sig körkortet då man kör, är körkortet inte godkänt måste kompletterande intyg kunna uppvisas. Oavsett vilket körkort du har gäller alltid det aktuella landets trafikregler och lagar – den som kör i Sverige måste följa svenska lagar och den som kör i Spanien eller Thailand måste följa lagarna där. (Läs mer om utländska körkort i Sverige här)

När någon blir permanent bosatt i landet gäller oftast det gamla körkortet endast under en kortare period. Efter denna avgränsade period, oftast ett år, måste det gamla körkortet bytas ut mot ett inhemskt. Inom EU och EES har man dock kommit överens om att detta inte behövs – här kan du fortsätta köra med ditt ursprungliga körkort oavsett om du flyttar mellan medlemsländerna. Vill du ändå byta ut ditt kort behövs inga nya förarprov inom unionen. I andra länder, utanför Europa, kan kontroller och intyg av olika slag krävas.

Svenska körkort i EuropaSamtliga medlemsländer inom EU och EES, det vill säga hela europeisk unionen samt Island, Lichtenstein och Norge, har gemensamma regler kring körkort. Länderna har enats om körkortens utseende, villkor och regler. Alla giltiga körkort som utfärdats inom EU/EES ser alltså likadana ut och gäller överallt inom medlemsländerna.

Kraven kring åldersgränser, körkortens utseende, villkor för att köra olika fordon och hur detta syns på korten är helt harmoniserade.

Alla körkort enligt europeisk standard indelas i ett antal klasser – A, B, C, D och E – som anger vilken typ av fordon innehavaren får köra, till exempel B för personbil och lätt lastbil. Eller A för motorcykelbehörighet. Kombinationerna och gränserna för olika fordonsvikter kan dock variera.

Efter harmoniseringen av de europeiska körkortsreglerna kan det dock finnas en del undantag och övergångsregler som gör att vissa detaljer skiljer sig mellan enskilda länder. Dessa kan ställa till det då enskilda polismän eller kontrollanter inte känner till vilka regler som gäller i de olika medlemsländerna. Ett exempel är att den som har tagit ett svenskt körkort med behörighet B före juli 1996 har rätt att, i Sverige, köra personbilar med en totalvikt över 3,5 ton och den som tagit B-kort före januari 2013 får framföra trehjulig motorcykel oavsett effekt. Inget av detta är godkänt i andra länder.

Förutom ovanstående information om körkortsklasser innehåller de europeiska körkorten information om specialvillkor. Det kan exempelvis krävas att föraren använder glasögon eller hörapparat, att bilen är automatväxlad, att bussen får ha högst ett givet antal passagerarplatser eller att fordonets vikt eller motoreffekt inte överskrider en angiven gräns. Dessa villkor gäller då även i andra länder om ditt körkort översätts eller byts ut till/från ett utländskt.

Tack vare ömsesidigt erkännande behöver du alltså inte byta sitt kort ifall du flyttar från ett medlemsland till ett annat, men när körkortets giltighetstid går ut och måste förnyas rekommenderas man alltid att lämna in ansökan om nytt kort hos myndigheten i det land där du bor.

Om du vistas utomlands och inte byter ut ditt kort måste du komma ihåg att förnya ditt svenska körkort om dess giltighetstid (vanligen tio år) går ut. Ett körkort med passerat utgångsdatum är aldrig giltigt och kan inte bytas ut mot ett annat – oavsett vilket land du befinner dig i.

Behov av internationellt körkort utanför EuropaOm du ska köra bil, eller något annat fordon, i ett land utanför Norden eller EES bör du som regel ha ett internationellt körkort. Alla som har ett giltigt svenskt körkort, och inte anses olämpliga av någon särskild orsak, kan få ett internationellt körkort. Det internationella körkortet är en översättning av ditt svenska körkort. Därför ska du alltid ha med dig ditt svenska körkort när du kör i utlandet. En del biluthyrare vill också se internationellt körkort innan du kan rulla iväg från hyrfirman.

Det finns många olika regler och rekommendationer angående svenska körkortens giltighet i olika länder i världen. Det bästa är att kolla upp reglerna för varje utomeuropeiskt land du tänkt köra i; till exempel tipsar Motormännen om att du behöver internationellt körkort i Thailand om du inte vill riskera dryga böter. I Australien och Nya Zeeland krävs en engelsk översättning av ditt svenska körkort och även i USA är internationellt körkort en stark rekommendation eftersom den amerikanska polisen inte är skyldig att acceptera ett svenskt körkort.

I vissa länder kan det svenska och internationella körkortet behöva kompletteras med något särskilt intyg som fixas på plats i landet. I Kina och Bermuda fungerar inte svenska körkort alls - där måste den med utländskt körkort skaffa sig ett inhemskt. Eller en chaufför.

Var och hur skaffar man ett internationellt körkort?Internationella körkort utfärdas av Kungliga automobilklubben, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Motormännens riksförbund, OK Marknadsservice/Vi Bilägare, Svenska motorcyklisters centralorganisation samt Caravan Club of Sweden.

Du ansöker hos dessa organisationer, oftast via deras hemsida, på följande sätt:
1. Fyll i en ansökningsblankett som finns på nätet. Skicka in blanketten tillsammans med en bevittnad kopia av ditt körkort samt ett nytaget och signerat foto (3,5x4,5 cm).
2. Betalning för det internationella körkortet kan oftast göras över nätet. Så fort betalningen inkommit adminsitreras ditt ärende. Leveranstiden brukar vara ungefär fem arbetsdagar.

När du har de intyg och förarbevis som krävs är det fritt fram upptäcka oändligt många skog- eller djungelvägar, stadsgator och motorvägar i hela världen. Du kan återse gamla trafkter, besöka favoritställen och uppleva helt nya miljöer från egen bil, buss, motorcykel eller annat fordon.

Skärpning behövs inför förarprov till körkort

korkort Varje sommar är trycket högt på alla platser där det ordnas förarprov – det vill säga uppkörningar och teoriprov för körkort. Främst för att... Läs mer

Kunskapskrav för maskinförare ändras dramatiskt

Under hösten har maskintillverkargiganten Caterpillar lanserat två nya bandgrävare med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer är inte längre något valbart tillv...

Från nästa vecka får du betala ny körkortsavgift

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny körkortsavgift som alla körkortstagare behöver betala till Transportstyrelsen. Tidigare har man, för att skaffa ett körkort, betalat flera avgifter för bland a...

Första simulatorn för tunga godståg till lokförarutbildning

Tidigare i höstas levererade VTI (Statens oberoende Väg- och Transportforskningsinstitut) sin första simulator för tunga godståg. De har i åratal utvecklat tågsimulatorer, sammanställt hårdvara och eg...

Nya regler för hjälmar på MC, moped och terrängfordon

För dig som använder (eller borde använda) hjälm på fordon eller maskiner är det av stor vikt att hålla koll på Transportstyrelsen skyddshjälmsföreskrifter. Däri tydliggörs vilka regler som gäller för...

Utveckling av säkrare drönare utan pilot

Just nu utvecklas branschen kring obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV, i rasande fart. Det som för några år sedan eventuellt kändes som en surrande fluga är nu högteknologisk magi....