Pilotutbildningar och flygskolor på gång att EU-anpassas

flyg
Sedan ett par år tillbaka pågår ett gediget arbete för att anpassa all svensk flygutbildning efter ny EU-standard från EASA, European Aviation Safety Agency. EASA har infört ATO som samlat begrepp för flygskolor; ATO är en förkortning av Approved Training Organisation (godkänd utbildningsorganisation). Detta påverkar samtliga nuvarande flygskolor och flygutbildningsorganisationer, samt eventuellt dig som vill påbörja en flygutbildning eller helikopterutbildning. Fordonsutbildningar.se har pratat med flyginpektör Daniel Wastesson som arbetar på Transportstyrelsens med att godkänna flygskolor och deras omvandling till ATOs.

(Uppdatering oktober 2016: Just nu finns förslag på förenklad process för flygskolor med enklare behörighetsutbildnignar - se nyhetsnotis här.)

Flygbranschen regleras av många certifkatskrav, internationella standarder och regler för dem som framför, underhåller och arbetar ombord på flyg eller helikoptrar. Vad som gäller för pilotcertifikat, ombordpersonalsintyg och flygtekniska mekanikerutbildningar är just nu på väg att justeras efter EU-gemensam standard. Liksom tidigare är Transportstyrelsen ansvarig för godkännande och översyn av svenskbaserade skolor, kurser och utbildningar som leder till certifieringar i samtliga flygyrken.

För att ta pilotcertifikat till flygplan eller helikopter har man tidigare kunnat läsa vid någon av följande tre typer av flygskolor:

- Registrerad Flygskola, RF.
Skolan drivs oftast som förening eller flygklubb, men kan även vara kommersiell. Skolan utbildar till privatflygarcertifikat, Private Pilot License (PPL) och olika behörigheter till detta certifikat. Vissa utbildar till PPL för både flygplan och helikopter, de flesta dock bara för det ena.

- Flight Training Organisation, FTO.
Skolan drivs kommersiellt och utbildar främst till trafikflygarcertifikat, Commercial Pilot License (CPL) och olika behörigheter till detta. Ibland kan skolan även ha privatpilotutbildningar till PPL.

- Type Rating Training Organisation, TRTO.
Skolan utbildar piloter till särskilda typbehörigheter på flerpilotflygplan och påbyggnad från CPL. Oftast drvis sådana skolor av flygföretag och privata aktörer.

För FTO:s och TRTO:s gäller redan bestämmelser och anpassningarna till kraven på Approved Training Organisation. Alla som idag får utbilda till kommersiella pilotcertifkat är så kallade ATOs.

Den 8 april 2018 måste alla utbildare – även för privatcertifkat - vara godkänd ATO.

Flygskolor som endast utbildar till privatflygarcertifikat, ballongflygarcertifikat eller segelflygarcertifikat (tidigare godkända som registrerade flygskolor, RF) får fortsätta arbeta som idag tills deras utbildartillstånd går ut. Nästan samtliga RF-tillstånd förfaller 2018-04-07, endast ett fåtal förfaller innan dess. Nya flygskolor ska vara ATO från starten och de som ej ansökt eller uppfyllt kraven i rätt tid kommer inte att få utbilda piloter framöver.

I nuläget finns det drygt tjugo ATOs som är godkända för pilotutbildning inom flyg och helikopter. Det finns dessutom ett femtiotal registrerade flygklubbar som idag är godkända enligt gamla regelsytemet men behöver ansöka, till Transportstyrelsen, om att bli ATOs i framtiden. Ansökningar måste sändas till Transportstyrelsen i god tid innan skolan kan få sitt godkännande för att verksamheten ska kunna fortsätta att bedrivas.

Små och mestadels ideellt drivna flygklubbar eller lokala flygskolor kan få svårt att lämna in alla papper och skapa de rutiner som krävs för att bli godkänd som ATO. Det behöver inte betyda att deras utbildningar varit dåliga, men de nya adminstrativa kraven kommer kanske inte kunna dokumenteras och uppfyllas med de resurer de har till förfogande. Det kan bli ett hårt slag för det lokala engagemanget och de föreningar eller klubbar som drivs av eldsjälar med begränsad tid och ekonomi. Myndigheter och flygentusiaster gör dock vad de kan för att underlätta och hoppas att det kommer gå vägen.

Transportstyrelsens ansvarige person för detta heter Daniel Wastesson och fordonskurser.se har pratat med honom om hur han ser på möjligheterna att flygskolor som idag erbjuder godkänd flygutbildning kan fortsätta göra det efter april 2018:

Hur godkänns en pilotutbildare av Transportstyrelsen?
Det är en ganska gedigen ansökan som måste göras av utbildningsanordnaren för att kunna godkännas som ATO. Daniel Wastesson berättar att utbildaren alltid måste börja med att fylla i de blanketter och underlag som finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida. Transportstyrelsen erbjuder sig att ha ett informationsmöte med organisationen/flygskolan (om de önskar), utarbeta budget, granska insänt underlag och sedan slutföra granskningen med en kontroll på plats.

Eftersom de flesta licenser går ut våren 2018 kan det bli bråda dagar då, det bästa för flygskolorna är att börja i god tid för att förnya sina rutiner och tillstånd.

Vad händer med de flygskolor eller den pilotutbildning som inte uppfyller kraven i april 2018?
Transportstyrelsen hoppas att samtliga RF klarar att övergå till ATO, men har fått indikationer om att vissa inte kommer fortsätta med skolverksamhet av olika orsaker (exempelvis resursbrist eller minskat elevunderlag). Alla nuvarande flygskolor kommer alltså inte söka och alla kommer inte godkännas enligt de nya kraven. Wastesson påpekar tydligt att ”om en registrerad flygskola inte klarar eller vill omvandla sig till ATO kan de inte fortsätta att erbjuda utbildning”.

Hur skiljer sig de nya kraven från de gamla?
Det handlar egentligen inte om ändringar av själva utbildningarna utan snarare om adminstrativa rutiner, manualer, strukturer och ledningssystem som måste skärpas eller förtydligas hos utbildaren. Wastesson summerar: ”Det blir större krav på standardiserat innehåll och struktur vad gäller manualer, säkerhetsledningssystem och en mer beskrivande manual. Mängden regler som rör ett ATO är avsevärt större än för ett RF”. Flygskolorna och flygklubbarna kommer alltså behöva göra ett omfattande arbete både för att ansöka om att bli ATO, men även för att administrera sina kurser framöver. Tyvärr kan man ana att inte alla nu aktiva skolor kommer att ha resurser, varken i tid eller pengar, för att genomföra förändringen.

För den privatperson som går en pilotubildning och vill ta flygcertifikat märks det dock inte så mycket, kursinnehållet kommer till största delen vara detsamma.

Tips till utbildare som ännu inte skickat in sina ansökan?
Eftersom det krävs en hel del pappersarbete för att ansöka om att godkännas som ATO kan flygskolorna behöva några tips på vägen. Transportstyrelsen har lagt ut en del material som stöd på sin hemsida och uppmanar även till dialog om något är oklart. ”Det är bättre för alla parter om det ställs en fråga för mycket än en för lite” säger Wastesson och uttrycker även förhoppningar om att de nu registrerade flygskolorna kan samarbeta med varandra; ”som enskilda organisationer kan det blir svårt att hitta kompetens för samtliga funktioner men som kollektiv så har de goda resurser”.

Även några av de redan ATO-godkända skolorna tipsar om att ta hjälpa av dem som redan gjort detta eller att gå ihop med en flygklubb eller flygskola som man tidigare samarbetat med (eller önskar samarbeta med i framtiden). Fler kan hjälpas åt med ansökningarna eller kanske till och med söka tillsammans – att helt enkelt dela på uppgifter och ansvar.

Om jag som privatperson har en pilotutbildning eller flygcertifikat från tidigare standard – eller har en påbörjad flygutbildning som ännu inte är avslutad?
Du som redan avslutat en pilotutbildning känna dig helt lugn; ditt certifikat gäller även fortsättningsvis oavsett om din flygskola eller utbildningsanordnare inte kommer att verka som ATO i framtiden. Transportstyrelsen lugnar även de som nu genomför en utbildning vid ett RF; i de kurserna följs redan certifkatskraven som gäller. Skillnaden mellan gamla och nya regler vad gäller teoriutbildning och praktisk flygning är i stort sätt obefintligt.

Om du har en bit kvar på din påbörjade utbildning bör du hålla koll på att pilotutbildningar påbörjade före den 8 april 2013 måste vara slutförda med flygprov och en kompetenskontroll inom fem år från start, alltså innan 8 april 2018.

Planerar du att börja en pilotutbildning eller bestämt dig för att läsa någon ”påbyggnadsmodul” kan det vara klokt att kontrollera så att utbildningsanordnaren är (eller avser att bli) godkänd ATO. Det finns ganska många att välja mellan, här på fordonsutbildningar.se kan du enkelt se vilka utbildningsanordare som redan är godkända.

För vilka andra yrken inom flygbranschen kommer utbildningskraven ändras?
Förutom pilotutbildningar justeras även kraven på utbildningar för kabinpersonal, flygläkare och flygmekaniker. Även dessa ska uppfylla gemensamma och till viss del ökade krav från EU och det är även här Transportstyrelsen som godkänner utbildaren. Transportstyrelsen kan ge OK för både utbildningsorganisationer och operatörer att utfärda kabinbesättningsintyg om de uppfyller tillämpliga krav. Även dessa yrkeskompetenser kräver alltmer kring säkerhetstänkande, hälsostatus för den enskilda personen och tydligare regler kring provorganisation och rutiner för de skolor som arrangerar utbildningar.

Att krav och kvalitet hålls på en hög nivå för alla flygutbildningar i Europa är naturligtvis rätt, och förhoppningsvis kan de flesta flygskolor fortsätta erbjuda bra utbildningar och mötesplatser för flygentusiaster, piloter och flygbranschens entreprenörer.

Skärpning behövs inför förarprov till körkort

korkort Varje sommar är trycket högt på alla platser där det ordnas förarprov – det vill säga uppkörningar och teoriprov för körkort. Främst för att... Läs mer

Kunskapskrav för maskinförare ändras dramatiskt

Under hösten har maskintillverkargiganten Caterpillar lanserat två nya bandgrävare med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer är inte längre något valbart tillv...

Från nästa vecka får du betala ny körkortsavgift

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny körkortsavgift som alla körkortstagare behöver betala till Transportstyrelsen. Tidigare har man, för att skaffa ett körkort, betalat flera avgifter för bland a...

Första simulatorn för tunga godståg till lokförarutbildning

Tidigare i höstas levererade VTI (Statens oberoende Väg- och Transportforskningsinstitut) sin första simulator för tunga godståg. De har i åratal utvecklat tågsimulatorer, sammanställt hårdvara och eg...

Nya regler för hjälmar på MC, moped och terrängfordon

För dig som använder (eller borde använda) hjälm på fordon eller maskiner är det av stor vikt att hålla koll på Transportstyrelsen skyddshjälmsföreskrifter. Däri tydliggörs vilka regler som gäller för...

Utveckling av säkrare drönare utan pilot

Just nu utvecklas branschen kring obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV, i rasande fart. Det som för några år sedan eventuellt kändes som en surrande fluga är nu högteknologisk magi....