Körkortsutbildning och giltigt MC-kort ger bättre trafiksäkerhet

korkort
Den svenska Nollvisionen är en framtidsvision där människor inte omkommer eller får livshotande skador i trafiken. Enligt visionens grundläggande tankar är det helt oacceptabelt att den svenska vägtrafiken årligen skördar flera hundra människoliv och målet är att anpassa vägar, miljöer och fordon så att mänskligt liv värnas.

Vi människor är långt i från perfekta, vi har naturliga brister och därmed måste trafiken runt oss vara planerad efter våra förutsättningar och vårt behov av skydd. Säkerhetsansvaret ligger lika mycket hos dem som utvecklar trafikmiljön som hos alla de trafikanter som vistas där. Olyckor kommer naturligtvis fortsätta att inträffa, men målet är att de inte ska orsaka allvarliga personskador.

”Noll förlorade liv” har varit målet för det svenska trafiksäkerhetsarbetet sedan 90-talet. Som ett mätbart etappmål har riksdagen fastställt att antalet dödade ska halveras och antalet skadade ska minskas med en fjärdedel mellan åren 2007-2020, vilket betyder max 220 omkomna personer om fyra år. Det målet är vi ännu inte helt nära, även om dödstalen minskat stadigt sedan visionen formulerades.

Dystrare statistik om MC-olyckor

Tyvärr gäller de positiva siffrorna dock inte olyckor och tillbud som sker med på tvåhjuliga motorcyklar. Även om MC-olyckorna totalt sett minskat har antalet och andelen allvarliga olyckor med vårdslösa eller olovliga förare ökat stadigt. Detta oroar bland annat den ideella riksorganisationen SMC, Svenska MotorCyklister.

SMC menar att varken etappmål eller slutmål för antalet dödade och svårt skadade på motorcykel kan nås med de traditionella åtgärder som görs i den svenska vägtrafiken och gatubilden. Vajerräcken, hastighetkameror och liknande som ska öka bilisternas säkerhet gör liten nytta för motorcyklisterna. MC-olyckorna orsakas tyvärr allt oftare av extremt förarbeteende och för att motverka detta krävs mer extrema insatser och krav kring körkort, nykterhet och lagliga fordon.

På årets branschsamlande Tylösandseminarium talade representanter från SMC om de stora utmaningarna kring så kallade ”icke motorcyklister”, med extremt beteende, som omkommer eller skadas svårt på vägarna. Traditionella trafiksäkerhetsåtgärder verkar inte fungera på denna kategori av förare som ofta ställt sig vid sidan av lagen. De saknar i stor utsträckning MC-kort och har aldrig genomgått någon körkortsutbildning.

Strax innan seminariet gav SMC ut rapporten ”Extrem beteende – främst en fråga om olovlig körning”. I den rapporten påpekas att det extrema beteende som ofta leder till de allvarliga olyckorna handlar om aggressiv och olovlig körning i påverkat tillstånd i kombination med vårdslöshet och höga hastigheter. Problematiken sammanfattas så här:

MC-förares och andras beteende på hoj

Cirka 30 procent av alla som omkommer i olycka med tvåhjulig motorcykel är påverkade av alkohol- och/eller droger. Nästan lika stor andel av de som dödades på MC hade inget motorcykelkörkort. Så många som 70% av dessa körkortslösa förare var påverkade av alkohol och/eller droger samtidigt som den genomsnittliga promillen dessutom var högre än hos de med giltigt MC-kort. Alkohol eller drogpåverkan är dock långt ifrån det enda problemet hos de olycksdrabbade, olovliga, förarna. De allra flesta, nästan 80%, av dem saknade giltigt MC-kort och körde på ett olagligt fordon som vid tillfället var avställt, oförsäkrat, belagt med körförbud eller var stulet. 28% saknade hjälm och inte ens hälften av dem ägde motorcykeln de satt på, de var ovana vid att hantera hojen.

De som omkommer och skadas allvarligt struntar alltså i flera grundläggande trafikregler och säkerhetskrav kring förarkompetens, nykterhet, godkända fordon och tillräcklig skyddsutrustning.

Ovanstående fakta kommer ur myndighetsstatistik för polisrapporterade MC-olyckor med allvarlig eller skadlig utgång. När SMC gjort egna undersökningar bland sina aktiva och engagerade medlemmar, det vill säga mer vanliga svenska motorcyklister visar siffrorna något helt annat. Motorcyklister är i allmänhet väl medvetna och måna om god trafiksäkerhet, de tar sällan onödiga risker på sin hoj och fokus är att kunna njuta av åkturen. Alla SMC:s tillfrågade MC-förare (100%!) har giltigt körkort, alla äger sin MC, använder alltid hjälm och bär nästan alltid heltäckande skyddsklädsel. De är mycket noga med nykterhet vid styret och de är positiva till alkolås. Man håller bågen i gott skick och ser till att den är försäkrad, skattad, registrerad och besiktigad – att framföra en oduglig eller farlig MC är inte aktuellt för förare med MC-kort. Slutsatserna som SMC drar av detta är att hög andel av dem som omkommer på MC faktiskt inte är motorcyklister!

Vad bör man göra för att komma närmare Nollvisionens mål för MC-olyckor?

Rapporterna ovan visar att det behövs särskilda krafttag och insatser för att komma åt förarna med det mest extrema och livsfarliga beteendet. De är inte ”vanliga MC-förare” med ”vanliga MC-kort” eller något annat giltigt körkort alls. I våra grannländer har det visat sig att dessa trafikfarliga individer även återkommer i polisens belastningsregister för våldsbrott, knarkbrott och skadegörelse förutom flera trafikbrott innan sin sista motorcykelolycka. De har ställt sig utanför lagen och nås inte av den information eller utbildning som intresseföreningar och motorcykelklubbar förmedlar. De har heller ingen vana av laglig och godkänd körning, de har inte det kompetens eller erfarenhet som krävs för att hantera fordon eller göra trafiksäkra bedömningar.

SMC och flera med dem verkar nu hårt för att synliggöra problematiken och uppmana till förändringar. DE menar att polisen bör få större möjlighet att ingripa och körkortsinnehav måste vara en självklarhet för alla som rör sig på vägarna. Om alla som kört motorcykel de senaste 4-5 åren hade haft godkänt MC-kort, så kallat A-körkort, skulle Nollvisionens etappmål för dödade och svårt skadade till stor del varit uppnått. För att ”alla i landet” ska tänka på körkort som något självklart måste inställningen till trafiksäkerhet ändras på flera håll, menar man. I vissa grupper är det accepterat att köra onykter, osäker och utan förarbevis – för att motverka sådana attityder anser SMC att trafikutbildning och trafiksäkerhet måste läras ut redan i grundskolan. Till alla. På så vis bör trafikvett och körkortsutbildning vara mer självklart för de unga som växer upp, oavsett om de i framtiden främst blir bilister, motorcyklister, cyklister eller fotgängare. Eller något helt annat.

Världens ledande trafiksäkerhetsexperter är enade om att välplanerad och godkända körkortsutbildningar, där både praktisk och teoretisk kunskap lärs in, är den främsta åtgärden för ökad säkerhet. Inte minst bland motorcyklister. Läs mer om alla olika körkortskategorier och körkortskrav för alla olika slags bilar, maskiner och motorcyklar på www.fordonskurser.se.

Skärpning behövs inför förarprov till körkort

korkort Varje sommar är trycket högt på alla platser där det ordnas förarprov – det vill säga uppkörningar och teoriprov för körkort. Främst för att... Läs mer

Kunskapskrav för maskinförare ändras dramatiskt

Under hösten har maskintillverkargiganten Caterpillar lanserat två nya bandgrävare med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer är inte längre något valbart tillv...

Från nästa vecka får du betala ny körkortsavgift

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny körkortsavgift som alla körkortstagare behöver betala till Transportstyrelsen. Tidigare har man, för att skaffa ett körkort, betalat flera avgifter för bland a...

Första simulatorn för tunga godståg till lokförarutbildning

Tidigare i höstas levererade VTI (Statens oberoende Väg- och Transportforskningsinstitut) sin första simulator för tunga godståg. De har i åratal utvecklat tågsimulatorer, sammanställt hårdvara och eg...

Nya regler för hjälmar på MC, moped och terrängfordon

För dig som använder (eller borde använda) hjälm på fordon eller maskiner är det av stor vikt att hålla koll på Transportstyrelsen skyddshjälmsföreskrifter. Däri tydliggörs vilka regler som gäller för...

Utveckling av säkrare drönare utan pilot

Just nu utvecklas branschen kring obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV, i rasande fart. Det som för några år sedan eventuellt kändes som en surrande fluga är nu högteknologisk magi....