Var skaffar du ett båtförarintyg?

sjöfart
Idag finns inga krav på ”körkort” för att framföra fritidsbåtar (med undantag för sådana som är större än 12 x 4 meter) eller vattenskotrar. Enligt sjölagen ska dock alla båtar, även fritidsbåtar, vara bemannade på betryggande sätt. Du som framför ett skepp eller en båt är alltid ansvarig för att det är sjövärdigt och att gott sjömanskap råder ombord. Om detta brister kan du dömas till böter eller fängelse, så att skaffa grundläggande båtförarkunskaper och eventuellt ett förarintyg även för små och långsamma båtar är en god idé. De närmaste åren räknar man dessutom med att någon form av förarbevis kommer att krävas för alla fritidsbåtar och vattenskotrar.

För ganska precis 32 år sedan, hösten 1985, hamnade allt ansvar för båtlivsutbildningar till då nybildade Nämnden för Båtlivsutbildning, NFB. Det är en ideell förening som ska utveckla och fastställa kompetensintyg inom svensk båtutbildning, informera om utbildningar samt kontrollera och administrera utbildningsintyg. Det betyder att NFB håller koll, håller register och sköter de så kallade intygsböckerna. Själva utbildningarna anordnas dock av lokala föreningar och studieförbund med NFB-certifierade utbildare.

De vanligaste kurserna och intygen är Båtförarintyg, Kustskepparintyg och Manöverintyg för högfartsbåt. Förarintyget ger de grundläggande kunskaperna i navigation och reglerna för hur man uppträder på sjön. Om båten är större än 12 x 4 meter krävs Kustskepparintyg. Manöverintyg för högfartsbåt ger de grundläggande kunskaperna för den som vill köra motorbåtar som gör 25 knop eller mer. Att manövrera och navigera en så snabb båt kräver full koncentration och därför är det två olika uppgifter som kräver två kunniga personer med rätt kompetens ombord.

Därutöver finns Båtpraktikintyg, Båtmekanikerintyg, Radarintyg, Utsjöskepparintyg, SRC intyg, LRC intyg, Seglarintyg och Kanalintyg. Du kan läsa sammanfattande info om alla sjö- och båtförarutbildningar via denna länk.

Saknar du ditt förarintyg eller din intygsbok?
Sedan 1985 håller alltså NFB koll på förarintyg för fritidsbåtar. Här kan du få ut nya intyg om du tappat bort eller har dålig koll på dina gamla. Tog du ett skepparintyg eller motsvarande innan oktober 1985 kan det vara lite klurigare. Så här är det:

- Sedan 1841(!), fram till september 1985, genomfördes utbildningar för kustskepparintyg, oftast kallat ”skepparexamen” på Navigations- och sjöbefälsskolor på ett tiotal orter. Intygen från dessa finns numera på ett dussin ställen: i landsarkiv, stadsarkiv, tekniska högskolor och sjöfartshögskolor på respektive ort. Sök där eller kontakta NFB för eventuell vägledning.

- Från 1961 till och med september 1985 utfärdades Förarintyg för fritidsbåtar av Sjöfartsverket och register på dessa förvaras i Transportstyrelsens arkiv.