Tryggare arbetsmiljö för maskinförare?

truck-maskin korkort
Igår, fredag 6 oktober, arrangerade Trafikverket en så kallad ”stand down” för att uppmärksamma vikten av trygg och säker arbetsmiljö för dem som arbetar i trafikmiljön. Under en kvart mitt på dagen upphörde arbetet på ett flertal byggarbetsplatser i landet. Man höll även en tyst minut för alla som förolyckats på byggarbetsplatser. Liknande markeringar har den senaste tiden gjorts på flera platser där man bygger och anläggningsarbetar – inte minst längs det svenska vägnätet.

Just nu gör även regeringen en satsning för att öka polisens resurser, satsa på högre bemanning och fler möjligheter till ett säkrare Sverige. I ett öppet brev till Regeringen skriver nu Maskinentreprenörerna och SEKO att de tycker en vettig satsning vore att vissa delar av de många miljonerna som går till poliser läggs på att förbättra vägarbetarnas allt mer alarmerande arbetsmiljö. I detta arbete är poliser, fartkameror och punktmarkeringar vid vägarbeten ytterst betydelsefulla.

I brevet påpekar skribenterna. ”Mellan åren 2003 till 2015 inträffade det minst 3 958 olyckor i anslutning till vägarbeten, men det är antagligen fler eftersom polisen inte rutinmässigt rapporterar in att trafikolyckan skett vid ett vägarbete. Det mest uppseendeväckande är nog ändå att hela 10 procent av de skadade var så kallade flaggvakter. Det säger en hel del om hur trafikanterna uppför sig på vägarna i dag. Vägarbetare utsätts för livsfara dagligen. Hela 91 procent av Sekos medlemmar som arbetar vid vägarbeten anser att trafikanterna inte tar tillräcklig hänsyn vid vägarbeten. 82 procent oroar sig för sin säkerhet på jobbet. Det är en märkbar ökning från tidigare undersökningar”

Här skulle bättre övervakning kunna göra stor nytta. Samtidigt måste naturligtvis alla förare på alla vägar bli mer hänsynstagande och trafiksäkra. Där kan poliskontroller, informationskampanjer och upplysande körkortsutbildningar spela roll.

Branschen för maskinförare har idag svårt att rekrytera, och det är ett stort bekymmer då hela samhället behöver en fungerande infrastruktur. Men ett arbete med livets som insats varje dag lockar såklart inte fler unga till branschen. Branschen och alla runt måste hjälpas åt på väg mot säkrare vägarbetsmiljöer. Vi hoppas att inte anläggningsbranschen behöver stå själva i detta.