Transportstyrelsen ska ge tillstånd för självkörande fordon

korkort
Om någon vill utföra försök med självkörande fordon i Sverige kan Transportstyrelsen ge dispens från de traditionella reglerna om hur bilar/bussar/lastbilar ska utrustas eller framföras. Det fungerar hyfsat, men för att ytterligare underlätta innovation, utveckling och försöksverksamhet för autonom körning har regler och procedurer behövt uppdateras.

För en vecka sedan beslutade därför regeringen om hur försöksverksamhet med självkörande fordon ska gå till från och med 1 juli 2017: Det kommer införas krav på tillstånd för att få bedriva sådan verksamhet. Tillstånden kommer att prövas och utfärdas av Transportstyrelsen som även får lägga till särskilda krav och villkor i samband med en tillståndsgivningen. Det blir även tydligt att det krävs en fysisk förare i eller utanför (!) fordonet, men vilken specialkompetens eller eventuellt körkort som krävs nämns inte. Den som inte uppfyller Transportstyrelsens krav eller som bedriver denna typ av verksamhet utan tillstånd kommer att kunna dömas till böter.

Hittills har Volvo indikerat att de redan i år är beredda att testköra sina autonoma personbilar i vardagstrafiken i Västsverige och fler kan vara intresserade av liknande försök. Regeringen ser sitt belsut som ett led i att skapa goda förutsättningar för detta, för Sverige att fortsätta vara ett land med hög innovationsförmåga och för stora möjligheter till ytterligare utveckling av självkörande fordon. Transportstyrelsens ökade ansvar kring detta uppfattas som positivt och förväntas ge bättre tydlighet i ett regelverket som tidigare inte varit helt anpassat för att framtiden kanske redan är här.