Regeringen satsar på försökverksamhet för maskinförarutbildning

truck-maskin
Intresset för yrkesutbildningar har minskat och bristen på rätt kompetens börjar bli riktigt akut inom flera branscher. Basen för industrins kompetensförsörjning finns hos gymnasiets yrkesutbildningar och om den nuvarande trenden fortsätter kommer så många som 100 000 gymnasialt yrkesutbildade saknas år 2025. Många branscher uttrycker oro för sin framtida kompetensförsörjning, däribland bygg- och anläggningsbranschen där mer än 40 000 yrkeskompetenta personer kan komma att saknas. 80% av företagen inom maskinentreprenörsbranschen har redan nu svårt att hitta rätt personal.

Regeringen försöker nu bidra till lösningar på flera kompetensförsörjningsproblem. En av satsningarna handlar om att säkerställa så yrkesutbildningar kan bedrivas på fler håll - även där elevunderlaget är litet. För detta föreslår man en femårig försöksverksamhet med så kallade branschskolor där elever från flera håll kan samlas och få vissa yrkesspecifika delar av sin utbildning. Det gör förhoppningsvis att gymnasieskolor på fler orter kan erbjuda yrkesutbildning även om det finns för få ungdomar som läser samtliga yrkeskurser på egna skolan. Det innebär att elever i större utsträckning kan bo hemma under sin gymnasietid och ändå få tillgång till bra yrkesutbildning. Det ger eleverna bättre möjligheter att välja yrkesväg med goda möjligheter till jobb, och samtidigt stärks branschens chanser att utbilda och rekrytera yrkeskunniga personer. Gymnasieskolan ska kunna söka statsbidrag för elevernas tid på branschskolan och därmed kommer det förhoppningsvis inte orsaka ekonomiska bekymmer för skolor eller ungdomar som vill utnyttja detta.

Regeringen hoppas att branschskolor ska bidra till att öka intresset för gymnasieskolornas yrkesutbildningar. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström menar man måste "värna om möjligheterna att läsa smala gymnasiala yrkesutbildningar över hela landet då de är basen i industrins och välfärdens kompetensförsörjning".
Det är kunskaper och kompetenser som landet måste ha för att klara nödvändig utbyggnad av samhällets viktigaste funktioner.

Inom maskinentreprenörsbranschen har man i åratal hissat varningsflagg för problemen med kompetensförsörjningen. Maskinförare är ett av de yrken där bristen är mycket stor och beräknas kunna bli riktigt akut då utbildningsplatserna är få. Därför är denna bransch redan igång och utvecklar utbildningscenter där yrkeskompetensutbildning, vuxenutbildning och annan central kursverksamhet erbjuds. De ser positivt på att även kunna utveckla koncept som branschskolor för bland annat maskinförarutbilding.

Flera branscher har anmält intresse för att delta i försöket med branschskoleverksamhet. Bestämmelserna föreslås gälla från augusti i år och bör kunna tillämpas på utbildningar från 1 juli 2018.