Rattsurfandet rekommenderas mer plats i körkortsutbildningen

korkort
De nuvarande reglerna och rutinerna kring rattsurfande, det vill säga "trafikfarlig användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning under färd" har fyra år på nacken och i dagarna har Transportstyrelsen lämnat en utvärdering av hur reglerna har fungerat.

Problemen kring rattsurfandet är komplexa så många olika åtgärder föreslås i utredningen. Satsningar behövs på ökad kunskap, uppdaterad forskning, teknikutveckling och riktade informationsinsatser för att motverka det farliga beteendet i trafiken.

För att höja kunskapen har man redan påbörjat arbetet med att se över innehållet i körkortsutbildningen för B-körkort (personbil). Några moment inom den obligatoriska riskutbildningen kan behöva förstärkas med information och övningar om riskerna med exempelvis mobiltelefoner under färd. Studier visar att det dock inte bara är i personbilar som detta är problematiskt: Rattsurfande sker även i lastbilar, bussar, terrängfordon och på motorcyklar!

Förutom bredare körkortsutbildning behöver även alla med befintliga körkort informeras och upplysas om faror i att släppa koncentrationen från vägen till mobilen. Förare i alla åldrar och i alla fordonsslag måste bli klokare rörande detta! Här har Transportstyrelsen gjort flera satsningar senaste tiden, bland annat genom den omskrivna kampanjen "Sluta rattsurfa". Du kan läsa mer om sluta-rattsurfa-kampanjen här.

Dessutom anser Transportstyrelsen att ett nytt förbud kan komplettera de nuvarande reglerna: Idag får en förare använda mobilen under färd om det inte blir trafikfarligt, men det är dock svårt för polisen att tillämpa reglerna och bevisa om någon brutit mot dem. Istället rekommenderar man ett uttryckligt förbud mot att hålla en mobiltelefon i handen under färd. Det skulle ge polisen större möjligheter att övervaka trafikanternas handhavanden. Det skulle även innebära att våra regler harmoniseras med de internationella krav som ställs i vägtrafik. Inom EU finns nämligen ett gemensamt förbud mot att använda handhållna telefoner under färd med motordrivna fordon på väg. Vi verkar nu vara på väg att behöva rätta in oss i ledet.