Piloters trötthet problem i cockpit?

flyg
Att de piloter som befinner sig i cockpit under flygning mår bra och är utvilade är för många en självklarhet. Dock är det inte så i verkligheten - undersökningar visar att piloter i tjänst ofta upplever sig vara utarbetade och trötta. De uppfattar själva att de utgör en säkerhetsrisk och att flygningen påverkas negativt av för lite vila.

2011 visade en undersökning, gjord av Svensk Pilotförening, att de flesta svenska piloter ansåg sig ha alltför långa arbetsdagar, 90% av de då tillfrågade piloterna uppgav att de någon gång emellanåt känt sig så trötta och slitna att de inte borde varit i tjänst, 71 % uppgav att de gjort fel i cockpit under tjänstgöring på grund av trötthet. Så många som var tredje pilot uppgav att de till och med somnat i cockpit utan avtal med sin FC/FO.

Ett par år senare, 2013, gjorde den danska pilotföreningen en liknande undersökning där 80% uppgav att de vid flera tillfällen varit för trötta för att befinna sig i cockpit och 60% uppgav att de någon gång somnat bakom spakarna.

Men nu hur står det till idag?

European Aviation Safety Agency (EASA) och EU-kommissionen uppmärksammar nu dessa frågor och befarar att problemen med trötta piloter ökar 2017. Därför genomför man en undersökning med målet att reda ut om trötthet fortfarande är ett problem, om vilotider mellan piloternas arbetspass fungerar, om aktuella tjänstgöringsprogram håller sig till uppsatta regler och huruvida EU-gemensamma åtgärder behöver vidtas för att förbättra arbetvillkoren och höja säkerheten.

Stockholms Universitet är en av arrangörerna i undersökningsarbetet som just nu pågår. Förhoppningen är att många europeiska piloter deltar så att resultatet blir statistiskt säkerställt. Och så att piloternas arbetsvillkor - och allas säkerhet - utvecklas till det bättre.