Personer med körkort sökes till studie om mobil i bil

korkort
Det finns många åsikter och påstådda sanningar om användning av mobil i bil, men ytterst lite är ordentligt undersökt eller vetenskapligt. För att få mer kunskap om mobilanvädning under körning ska forskare på Statens Väg- och Transportforskningsintitut, VTI, genomföra en objektiv studie om ämnet.

Studien genomförs på uppdrag av Transportstyrelsen och syftet är att få veta mer om verkligheten bakom ratten. På lång sikt är naturligtvis målet att detta ska kunna bidra till högre säkerhet i trafiken.

Nu i vinter söker man 500 personer från hela Sverige som ska ingå i studien om mobil i bil. De behöver en Androidtelefon och genom denna ska alla deras bilresor och allt mobilanvändande under resorna registreras. All data som registreras på individnivå sparas anonymt och varken namn eller personnummer lämnas. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när helst man vill. Den som deltar under hela perioden får till slut en individuell rapport om det egna användandet av mobilen i bilen skickad till sig.

För att delta ska man ha körkort (lägst B-körkort) och en Android-telefon.

Flera personer i samma hushåll kan delta och så här går det till att vara med:

De utvalda deltagarna laddar ner två appar på sin Androidmobil. Under tre veckor registrerar apparna deltagarens alla resor och mobilanvändande; resandet loggas med grov upplösning, färdsätt rapporteras och appen håller reda på vilka andra program eller appar som används på mobilen. exemeplvis går det att utläsa om någon använder en musikapp elelr surfar på nätet, men det går inte att se vilka sidor eller vilken musik som använts. En gång om dagen kompletteras detta med några snabba frågor om det senaste dygnets resande.

Visst verkar det både enkelt och viktigt? Du kan bidra till bättre kunskap om "mobil i bil" genom att anmäla dig hos VTI.