Påsken bjuder på banarbeten och förbättrad järnväg

tåg
Under den kommande påskhelgen kommer många banarbeten utföras längs den svenska järnvägen. Påsken är alltid den tid på året då flest planerade banarbeten utförs. Antalet helgdagar är många och det är färre resande som störs än under en vardag då många arbetspendlar.

Arbetena planeras långt i förväg och tågbolagens tidtabeller har i god tid justerats efter detta. Ändrade restider och möjlig ersättningstrafik är redan planerade och kommunicerade där så krävs. Avstängningar och begränsad framkomlighet kan ändå orsaka obekvämligheter för resenärer, men eftersom färre resenärer är ute på spåren tror man att inte allt för många påverkas. Banarbetena är nödvändiga för att rusta och förbättra järnvägen, både för dagens trafik och för framtiden. Järnvägen blir mindre sårbar och klarar kapaciteten bättre. Oftast stänger man av sträckor, inte bara för att det krävs för själva arbetet, utan även för att ge arbetarna på spåren en säker miljö att jobba i.

Mest påverkade av den här påskens avstängningar och tabelljusteringar blir tågtrafiken kring Stockholm, Göteborg, Lund och Öresundsbron. I norra Sverige kommer man inte stänga av eller begränsa framkomligheten alls. Här rullar tåg och tågpersonal som vanligt!

Bilden visar var större banarbeten kommer att ske de kommande helgdagarna. Informationen är hämtad från Trafikverkets hemsida där fler detaljer finns kring avstängningar och begränsad framkomlighet, samt vilken trafikpåverkan banarbetena har, under påsken.

För att läsa mer om påsktrafiken på vägarna: Följ denna länk till vår artikel om vägtrafiken under storhelgen.