På järnvägen är det höst - i hela landet

tåg
Idag är det fredagen 22 september. Idag är det höstdagjämning. Det betyder att solens centrum passerar himmelsekvatorn just detta dygn och därmed är dag och natt ungefär lika långa. Meteorologiskt sett har varken höst- eller vårdagjämningen någon direkt betydelse, men ändå kan man nu säga att hösten är här.

Normalt har hösten absolut kommit till Norrland vid denna tidpunkt. Ofta även till Svealand och inre delar av Småland, medan den snarare kommer till västkusten och Skåne en bit in i oktober. På järnvägen har man dock haft höst i ett par veckor.

Sedan vecka 37 fram till vecka 45 gäller nämligen Trafikverkets HÖSTBEREDSKAPSPLAN i hela landet. Den ersätter tidigare spårhalkeplaner och andra rekommendationer som styrt hur man ska hantera de kallare årstidernas väder och svårigheter längs spåren. Den nya höstplanen tar hänsyn till de utmaningar som man alltid kan vänta sig den här tiden på året, lika väl som de som uppstår vid särskilda väderförhållanden. Planen för hösten säger inte så mycket om tjälsprickor och solkurvor eftersom dessa fenomen främst hör till vår och sommar (men om de skulle inträffa kan man hantera det även nu). Istället beskriver höstplanen hur Trafikverket, järnvägsföretagen, entreprenörer, lokförare och ombordpersonal ska prioritera och agera när spår och tågtrafik drabbas av höstens halka, stormar och regnoväder. Den tydliggör vem som kan bestämma vad och när, vilken typ av personal som kan göra vad och var, samt vilka maskiner eller redskap som bör finnas tillgängliga hur. Man har även tänkt igenom hur kunder och resenärer ska informeras då något händer, hur man ska minska förseningar genom förberedelser och hur man ska kunna hålla transportflöden igång även när vissa sträckor måste stängas.

En bit in i november blir det vinter på järnvägen. Då inträder dess vinterberedskapsplan. Därefter kommer vår och sommar - alla med sin speciella plan för att förebygga och hantera eventuella problem för alla oss som jobbar eller reser på järnvägen. Tack för det!

Läs gärna mer i vår artikel om järnvägens nya beredskapsplaner via denna länk.