Lång och säker säsong för båtförare?

sjöfart
Sommarlovet börjar nu gå mot sitt slut, men det är fortfarande många som vistas till sjöss på sina lediga stunder och båtsäsongen är inte slut på ett bra tag. En fin höst kan förhoppningsvis ge en förlängd båtsäsong.

Den gångna sommarsäsongen har bjudit på mycket varierat väder på de svenska sjöarna och längst kusterna, beläggningarna i sommarens mest populära hamnar har dock inte skilt sig så mycket mot de senaste åren - vi har njutit av en bra båtsommar i alla väder! Dessvärre har heller inte olycksstatistiken till sjöss förändrats så mycket mot tidigare. Hittills i år har båtlivet varit lika olycksdrabbat som tidigare somrar och kampanjerna för att upplysa om sjösäkerhet fortsätter enträget. Som de allra flesta båtförare och båtlivsmänniskor vet är detta de fem viktigaste tipsen för att undvika olyckor till sjöss:

1. Använd flytväst ombord. Detta gäller alla ombord, oavsett ålder eller simvana. Hälften av de som drunknar varje år skulle ha klarat sig om de använt godkänd flytväst.

2. Ha en vattenskyddad mobil inom räckhåll, gärna fäst vid handleden eller på dina kläder. Att kunna tillkalla hjälp om du hamnar i vattnet är avgörande och räddar liv.

3. Undvik riskfyllda ilandstigningar. De vanligaste olyckorna vid vatten sker faktiskt då folk ”hoppar iland” istället för att gå eller kliva kontrollerat av båten.

4. Undvik alkohol när du ska vistas på sjön. Uppmärksamhet, skärpa och motorik försämras avsevärt av alkoholpåverkan och leder till allvarligare olyckor.

5. Sitt ner i båten när båten rör sig. Om någon trillar i vattnet från fören är risken stor att bli överkörd och vid alla slags fall kan det vara svårt att vända båten och plocka upp 8elelr själv klättra upp) från vattnet.

Med detta önskar vi alla en lång och säker båtsäsong!