Ännu inget krav på båtförarutbildning på vattenskoter

sjöfart
Vattenskotrar är populära, snabba och smidiga farkoster som används relativt flitigt på svenska vatten. Reglerna runt hur, var och av vem en vattenskoter får framföras är inte harmoniserade med EU:s regler och ännu finns inga krav på båtförarutbildning för att köra en snabb skoter på svenska hav eller sjöar.

Vattenskoter är på definition en typ av liten motorbåt, under fyra meters längd, driven av en förbränningsmotor med vattenjet-aggregat. Den är utformad för att köras med en eller flera personer som sitter, står eller står på knä. Man sitter alltså inte i den som en båt, utan snarare på. I många länder jämställs vattenskotrarna med vanliga fritidsbåtar, men i Sverige har de en särställning och reglerna uppfattas ofta som oklara, kraftigt ifrågasatta och inte så väl efterlevda. Man kör helt enkelt inte sin vattenskoter enligt de regler som faktiskt gäller.

De svenska reglerna säger kort och gott att vattenskoterkörning formellt är helt förbjudet utanför farled; Du får bara köra i allmänna farleder och i områden där Länsstyrelsen beslutat om undantag från det generella förbudet, alltså i tydligt anvisade områden. Sjöfartsverket beslutar vad som är allmän farled och Länsstyrelsen beslutar om vilka regler som gäller för körning utanför farled, till exempel mellan farleder och land.

Reglerna säger även att du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att känna till och följa både sjövägsregler och gott sjövett på vattnet. Det finns dock inte något krav på båtförarintyg eller någon form av ”skoterkörkort”. I alla fall inte än.

Just nu är det oklart hur vattenskoterförordningarna överensstämmer med gällande EU-regler och tills vidare gäller det som står i Miljöbalken och Sjölagen även om det troligen inte skulle hålla i en domstol: ”Du som kör vattenskoter betraktas som "befälhavare" i lagens mening och har samma ansvar som alla andra som framför till exempel båtar på sjön. Det innebär bland annat att du måste respektera sjötrafikförordningens regler och visa hänsyn. Alla bestämmelser kring nykterhet, fartöverträdelser, väjningsregler och uppträdande till sjöss gäller för såväl vattenskotrar som för övriga båtar. Du som framför vattenskoter måste också se till att ingen skada uppstår på miljön eller på andra människor”.

Flera myndigheter och intressenter har påvisat brister och otydlighet i det nuvarande regelverket som är lite för slappt i jämförelse med EU:s normer. Därför är det högst sannolikt att tydligare förordningar om vattenskoterkörning kan komma att gälla inom en snar framtid. Att vi får ett krav på motsvarande båtförarintyg är inte otroligt då nästan hela övriga EU kräver detta.

Att kraven på kompetensintyg finns i andra länder kan även vara bra att uppmärksamma om du nu planerar att ”semesterfly” de svala vattnen i Sverige och köra vattenskoter i exempelvis Medelhavet eller Atlanten. Där kan regelverket vara hårdare.