Laglig taxiverksamhet – och Uber

korkort

I Sverige finns krav på den som kör taxi eller driver taxibolag: Alla som mot betalning kör privatpersoner i bil eller minibuss är taxiförare. De som arrangerar eller sköter detta är taxiföretag. Utan särskilda tillstånd för både förare och företag är inte taxiverksamheten godkänd, och anses därmed vara olaglig. Det är Transportstyrelsen som godkänner och utfärdar taxitillstånd – både till den som ska arbeta som taxiförare och de som vill driva taxibolag.

Den senaste tiden har allt fler bolag och tjänster kunnat erbjuda och samordna samåkning, privatskjutsar, utlåning av bilar eller varianter för ekonomisk och miljövänlig bildelning. Bolag och tekniska lösningar för taxiliknande verksamhet har etablerats i landets storstäder. Ett exempel är den omdiskuterade tjänsten Uber vilken erbjuder en mobiltelefonapp för förmedling av körningar mellan privatpersoner och allmänheten, körningarna sker mot betalning. Uber har delvis marknadsfört sina tjänster som någonting annat än taxi, men Transportstyrelsen och taxibranschen hävdar att det är just taxiverksamhet som bedrivs.

Flera tingsrättsdomar mot enskilda Uberförare har indikerat att det de sysslat med liknat taxiverksamhet och att detta är olagligt. De har dömts till dagsböter för olaga taxitrafik och brott mot kravet att ha taxiförarlegitimation. Särskilt gäller detta tjänsten UberPop som Uber själva hävdar handlar om samåkning.

Förra veckan fastställde Svea hovrätt att den som tar emot och utför körningar via appen UberPop gör sig skyldig till olaga taxitrafik och brott mot kravet att ha taxiförarlegitimation. En förare som varit ansluten till tjänsten dömdes för olaga taxitrafik och brott mot taxilagen - den som med personbil eller lätt lastbil yrkesmässigt kör allmänheten mot betalning ska, enligt svensk lag, ha taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation. (OBS: Sedan denna artikel skrevs har utlåtande från en stalig utredning i frågan skjutits upp och i mitten av maj 2016 drog Uber in sin tjänst UberPop i Sverige)

Nedan reder vi ut vad som gäller för taxiverksamhet i Sverige – och vad Uber erbjuder.Godkänd taxitrafik i Sverige

De svenska bestämmelserna om taxiverksamhet finns för att öka passagerarnas trygghet, värna om förarnas yrkesvillkor och skydda trafiksäkerheten. Kunder och passagerare ska kunna se att föraren har godkänd taxiförarlegitimation, kostnaderna ska följa vissa taxor och kvaliteten på leverans och säkerhet ska vara hög. Föraren ska kunna ge god service och samtidigt ha en trygg arbetsmiljö.

Som taxiförare kör man personbil, minibuss eller lätt lastbil i trafik, som yrke och mot betalning. Det kan vara vanliga taxiresor med en eller flera passagerare, färdtjänst, skolskjutsar eller sjuktransporter. Budleveranser och avtalskörningar för företag förekommer också. För att få jobba som taxiförare i Sverige krävs att du skaffat och kan uppvisa en giltig taxiförarlegitimation. Den utfärdas av Transportstyelsen efter att du visat dig lämplig, har utbildat dig och klarat vissa prov.

Taxiförarlegitimation kan ges till den som:
•har fyllt 21 år
•sedan minst två år har körkort med B-behörighet eller har körkort med D-behörighet
•uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter.
•bedöms vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskompetens och laglydnad
•har avlagt godkänt körprov för taxiförarlegitimation.Kunskapskrav för taxiförare

Utbildningar till taxiförare och inför kunskapsprov till taxiförarlegitimation ordnas av taxibranschförbund samt vissa godkända trafikskolor. Kurserna kostar 1000-2000 kronor beroende på om du främst bedriver självstudier eller deltar i kursträffar. Kostnaderna för förarproven är totalt 1 125 kronor om de görs på ordinarie kontorstid och avklaras vid första försöket.

Proven för taxiförarlegitimation består både av teoretiska kunskapstester och ett praktiskt körprov. Proven görs vid Trafikverkets förarprovskontor, precis som inför alla andra körkort eller kompetensbevis för yrkestrafik.

Teoriprovet är datoriserat och består av tre olika provdelar, du väljer själv i vilken ordning du gör dem. Delproven är kartläsning, säkerhet och beteende samt lagstiftning. För att du ska uppfylla kravet på yrkeskompetens måste alla tre delprov vara godkända inom sex månader – du har alltså ett halvår på dig att klara alla sedan den första delen blev godkänd.

Vid körprovet för taxi ska du kunna hitta till resmål med hjälp av karta eller teknisk utrustning. Övriga delar som ingår i körprovet är fordonskontroll, passagerarsäkerhet, körning på landsväg och gator samt uppvisande av sinnesnärvaro och gott omdöme i trafiken.
I slutet av denna artikel beskrivs mer ingående vad som ingår i de olika provdelarna.

När du har avlagt alla tre delar av kunskapsprovet och genomfört körprovet med godkänt resultat kan du ansöka om taxiförarlegitimation. Den färdiga taxiförarlegitimationen skickas till föraren mot avgift.Taxiföretag

För att bedriva taxitrafik krävs det att det aktuella företaget har ett taxitrafiktillstånd. För att få ett sådant måste du och ditt företag ha kunskaper i juridik, ekonomi och tekniska normer. Du ska veta hur arbetet bäst organiseras och utförs för god trafiksäkerhet. Ett godkänt taxiföretag tar bland annat ansvar för företagets fordon, anställdas arbetsförhållanden, juridik och adminstration, ledningsorganisation och sin del av trafiksäkerheten. Transportstyrelsen är tillståndsmyndighet och prövar om du är lämplig att få ett taxitrafiktillstånd och får driva företag för taxitrafik.

Taxitrafik är trafik med personbil, minibuss för max 8 personer eller med lätt lastbil, och som erbjuder beställda transporttjänster för allmänheten – mot betalning. Taxibilen får inte får användas i taxitrafik förrän en fullständig anmälan med alla nödvändiga registeruppgifter har tagits emot av Transportstyrelsen.

Varje taxi måste ha en taxameter som är kontrollerad, besiktigad och plomberad. Undantag från denna regel kan göras för taxi som används vid statsbesök eller annan särskild representation. För ett par år sedan ansökte Uber om att slippa taxametertvånget, men ansökan avslogs.

Genom taxameter och tydliga dekaler om priser och taxor ska passagerarna kunna se vad färden kostar, både då man sitter i bilen eller innan man klivit in. Alla ska, efter färden, kunna få kvitton som visar sträcka, tid och kostnad för taxiresan.

Taxitrafiklagstiftningen gäller inte så kallad MC-taxi.Uber

Uber är ett internationellt företag som erbjuder mobil-app-baserade taxitjänster i många städer runt om i världen. Idéen med tjänsten UberPop är att personer med egna personbilar och vanliga körkort rekryteras för att köra kunder mot en mindre betalning. Både förare och passagerare använder Ubers app på en smartphone för att identifieras och hittas med GPS. Även betalning sker genom appen dit konto- och kreditkortsuppgifter kopplas. På så vis kan kunden betala enkelt och direkt - cirka 80% av summan går direkt till Uber och upp till 20% går till föraren. Tjänsten regleras i nuläget inte som taxiverksamhet eller yrkesverksamhet.

Som UberPopförare använder du din privatbil och kör så mycket du vill på de tider du själv vill. Du slår på appen och får då resebeställningar direkt i din telefon. Du får automatisk information om vem du ska hämta upp var, med vägbeskrivning både till upphämtningsplats och den destination som kunden angett som slutmål för sin resa. Genom appen får du sedan stegivsa anvisningar och support både under och mellan körningarna. Föraren behöver alltså inte själv ha GPS eller särskild kartkunskap. Betalning sker aldrig kontant utan direkt via något av Ubers elektroniska betalningssätt. När resan är över kan du som förare få en ny beställning i närheten, ifall du vill. Enligt Uber själva har det funnits tusentals förare bara i Stockholm. (I maj 2016 lägger man ner erbjudandet om UberPop i Sverige)

Som UberPopkund har du laddat ner Uber-appen eller går in på hemsidan via dator. Där väljer du resa och anger din plats. Du får då uppgifter om aktuell chaufför och bil i närheten, samt kan se på appens karta när bilen kommer. När du nått resans mål debiteras ditt angivna kreditkort automatiskt – du kan själv hoppa ur direkt. Ingen dricks behövs, föraren får betalt via sin app. Uber tar gärna emot feedback om resan, via appen, så att resorna kan förbättras och kvaliten tryggas för varje kund.

Förutom UberPop erbjuds även samåkningstjänsten UberPool. Denna app-tjänst matchar dig med fler resenärer som ska åt samma håll som du så att ni kan samåka och dela på kostnaderna.

Kritik som riktats som företaget Uber är att man inte värnat om kundsäkerhet, inga taxametrar finns, licenser eller registreringsavgifter för taxi finns inte och många förare låter bli att skatta för inkomsterna från sina körningar. Uber är inte arbetsgivare till förarna och därmed finns inga anställningsavtal och inga skatter eller sociala avgifter betalas automatiskt. Kunderna betalar heller inte skatt på resandet, vilket sker i all annan form av kollektivtrafik eller yrkestrafik. Uber hävdar att de alltid upplyser förarna om de skyldigheter de har mot exempelvis skattemyndighet och andra lagar beroende på vilket land eller stad föraren kör i. Att privatförare hamnat i domstol beklagas och nyligen fattades beslut att lägga ner (eller pausa) UberPop i svenska städer. När regelverket förtydligats hoppas Uber kunna erbjuda någon liknande samåkningsmöjlighet igen.

Efter hovrättsdomen i mars 2016 stod det klart att UberPop kan liknas vid taxiverksamhet; den som tar emot och utför körningar via appen UberPop gör sig skyldig till olaga taxitrafik och brott mot kravet att ha taxiförarlegitimation. Detta kommer självklart påverka Uberförarna, men i nuläget vet man inte hur. Kanske skulle de behöva skaffa taxiförarlegitimation för att kunna köra mot betalning, men eftersom det inte alls stämmer med Ubers affärsidé verkar det inte troligt. Nedan kan du, hur som helst, läsa om vad som krävs för ett sådant yrkeskompetensbevis:

__________________________________________________________________________________________________

Utdrag från Transportstyrelsen angående kunskapskrav för taxiförarlegitimation.

Taxiförarlegitimation kan fås efter godkändt teoriprov (tre delar) samt körprov.

De teoretiska kunskapsproven har följande innehåll:

Del 1. Kartläsning
- Du ska kunna använda kartor och andra hjälpmedel så att du kan utföra köruppdrag på ett effektivt sätt.

Del 2. Säkerhet och beteende
- Körekonomi: Du ska ha kunskaper om färdplanering, förebyggande fordonsunderhåll, felsökning och körsätt så att körekonomin blir den bästa.
- Miljö: Du ska ha kunskap om hur ett fordon påverkar miljön beroende på fordonets egenskaper och skötsel och ditt körsätt.
- Säkerhet: Som taxiförare ska du vara medveten om det ansvar du har för passagerare och andra trafikanter. Du ska också veta hur du påverkar din egen säkerhet. Du ska kunna utföra köruppdrag så att passagerarna upplever att resan är trygg, säker och bekväm.
- Bemötande: En taxiförare ska ha en positiv attityd till passagerarna, vara serviceinriktad och förstå vikten av diskretion. Du ska förstå och respektera olika människors förutsättningar och behov.
- Sjukdomar och funktionsnedsättningar: Du ska ha kunskap om sjukdomar och handikapp och om bästa sättet att assistera sjuka och funktionshindrade passagerare, så att de upplever resan som både trygg och säker.
- Föraren: Du ska ha kunskaper om riskerna i arbetet som taxiförare.
- Fordonskännedom: Du ska ha kunskaper om fordonets uppbyggnad och funktion samt om fordonsbestämmelser. Du ska också ha kunskaper om förebyggande fordonsunderhåll och enklare felsökning.

Del 3. Lagstiftning
- Taxitrafiklagstiftning: Du ska ha kunskap om de författningar som reglerar taxitrafik och om vilka påföljderna kan bli vid brott mot lagstiftningen.
- Trafiklagstiftning: Som taxiförare ska du ha mycket goda kunskaper om trafikregler och vägmärken.Det praktiska körprovet har följande innehåll:

- Fordonskontroll: Provet inleds med att du utför kontroll av bilen. Du ska kunna kontrollera funktioner och upptäcka fel och brister.
- Passagerares säkerhet: Du ska kunna visa vad du gör för att passagerarna ska färdas så säkert som möjligt i bilen.
- Körning i landsvägs- och gatutrafik: Körningen ska vara minst 35 minuter och omfatta körning mot ett angivet mål och med en angiven färdväg. Du ska visa din förmåga att köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att använda din erfarenhet och ditt omdöme. Du ska även visa att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt. Du ska tillämpa trafikreglerna med god uppmärksamhet, anpassa hastigheten, placera bilen rätt på vägen samt inriktat på beteendet.
- Sinnesnärvaro och omdömesförmåga: Du ska ha god sinnesnärvaro och omdömesförmåga, särskilt i komplicerade trafiksituationer, vid vändning på väg och i risksituationer.

Skärpning behövs inför förarprov till körkort

korkort Varje sommar är trycket högt på alla platser där det ordnas förarprov – det vill säga uppkörningar och teoriprov för körkort. Främst för att... Läs mer

Kunskapskrav för maskinförare ändras dramatiskt

Under hösten har maskintillverkargiganten Caterpillar lanserat två nya bandgrävare med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer är inte längre något valbart tillv...

Från nästa vecka får du betala ny körkortsavgift

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny körkortsavgift som alla körkortstagare behöver betala till Transportstyrelsen. Tidigare har man, för att skaffa ett körkort, betalat flera avgifter för bland a...

Första simulatorn för tunga godståg till lokförarutbildning

Tidigare i höstas levererade VTI (Statens oberoende Väg- och Transportforskningsinstitut) sin första simulator för tunga godståg. De har i åratal utvecklat tågsimulatorer, sammanställt hårdvara och eg...

Nya regler för hjälmar på MC, moped och terrängfordon

För dig som använder (eller borde använda) hjälm på fordon eller maskiner är det av stor vikt att hålla koll på Transportstyrelsen skyddshjälmsföreskrifter. Däri tydliggörs vilka regler som gäller för...

Utveckling av säkrare drönare utan pilot

Just nu utvecklas branschen kring obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV, i rasande fart. Det som för några år sedan eventuellt kändes som en surrande fluga är nu högteknologisk magi....