Trafiksäkerhet i fokus för att få testköra autonoma bilar på allmän väg

korkort
Sedan några dagar tillbaka, från 1 juli 2017, kan försöksverksamhet med självkörande fordon göras på allmänna vägar. Det krävs dock särskilt tillstånd som prövas och beviljas (eller avslås) av Transportstyrelsen. När myndigheten prövar ansökningar om tillåten försöksverksamhet kommer man att ta stor hänsyn till trafiksäkerhet och man kan godkänna verksamhet med särskilda tillägg eller villkor.

De nya reglerna innebär att det blir tydligare vilka grundläggande krav som gäller för den som vill testa och utveckla självkörande fordon i vanlig trafik. Först och främst handlar det om att ansvarig för försöksverksamheten måste kunna garantera trafiksäkerheten.Därefter kommer ett tydligt om att fordonet måste ha en fysisk förare, antingen i eller utanför fordonet, då föraransvaret fortfarande gäller. Tidigare regler om dispens för det autonoma fordonet gällande teknisk beskaffenhet och utrustning finns också kvar. För vanliga bilar, bussar och vägfordon som körs med en person bakom ratten finns en hel rad regler som inte kan uppfyllas gällande utrustning på ett självkörande fordon. Därmed måste undantag göras, men dessa regler och rutiner har funnits sedan tidigare. Det är inget nytt.

Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam påpekar att ”självkörande fordon innebär en spännande utveckling för hela transportområdet, men det får inte innebära risker för de som redan i dag verkar i trafiken”. Vi på fordonskurser.se håller med och ser att tillstånd och körkort troligen kommer att krävas även om du i framtiden inte sitter inne i den bil du framför.