Registreringsskyltar ger 4 miljoner till trafiksäkerhet

korkort
Varje år betalar privatpersoner och företag miljontals kronor för personliga fordonskyltar. I nuläget kostar en sådan skylt 6 200 kronor, av dessa går hela 5 500 kronor oavkortat till Transportstyrelsens Skyltfond för trafiksäkerhetens främjande. Två gånger om året delar fonden ut medel till olika projekt inom vägtrafiksäkerhet. Nyligen delade man ut vårens pengar: drygt 4,3 miljoner kronor till 16 projekt.

Alla projekt som får dela på pengarna arbetar med innovationer för en tryggare trafikmiljö. I år, liksom förra året, ligger ett stort fokus på oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare. Fondens utdelningar är ett sätt att styra mot Nollvisionens mål om att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. För att nå det målet måste mer arbete göras både för dem som sitter i bilar och bussar, men även för de mer oskyddade på motorcyklar, mopeder, cyklar och gångbanor.

För att få del av Skyltfondens pengar måste projekten och innovationerna snabbt kunna komma trafikanterna till nytta och ingen ska egentligen vara planerade att släppas senare än inom två år. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta och tidsplanen för varje projekt ska helst inte vara längre än två år.

Bland projekten som fick pengar i denna omgång märks satsningar kring elscooters, bullerskyss med hastighetsdämpande egenskaper, cykeldäck automatisk anpassning av dubbarna beroende på yttertemperatur, vidareutvecklade rollatorer och säkrare cykelstråk med hjälp av robusta vägmarkeringar. Länkar mellan cykelbana-blandtrafik, huvudskydd för fotgängare och flera forskningsstudier kring ökad säkerhet har också tilldelats medel.

Du kan läsa mer om Sveriges Nollvision och trafiksäkerhet i denna artikel.