Motorsågskort kan vara en klok investering i höstarbetet

truck-maskin
Inför vintern är det många föreningar med utomhusverksamhet som behöver sköta om sina utemiljöer, buskage och gräsmattor lite extra. Med gemensamma, ofta helt ideella krafter, sköter man miljön och håller omgivningarna fina för den ordinarie verksamheten. Många ideella föreningsmedlemmar ställer upp och hjälper till med verktyg, kompetenser, tid och engagemang för detta; Man röjer, gräver, klipper, river och planterar. Eller bygger och reparerar.

Det som inte många vet är att sådant arbete kan räknas som att det sker ”på gemensamt arbetsställe” och därmed är föreningen ansvarig för att de som använder exempelvis motordrivna verktyg har dokumenterade kunskaper för detta! Som motorgående verktyg räknas bland annat motorsåg, röjsås, kran, grävmaskin och fyrhjuling – inte ovanligt förekommande i höstens röjningsarbeten kring föreningsstugor, sportanläggningar, golfklubbar, grillplatser och badplatser. Att låta obehöriga sköta detta kan bli kostsamt genom skador på miljö och människor, det blir eventuellt sämre och långsammare utfört och dessutom kan föreningen bötfällas. Att köra motorsåg på allmän eller gemensam plats utan motorsågskort kostar 10 000 kr i bot per person som utför arbetet.

En god idé är att låta föreningsmedlemmarna gå en kurs för att bli behöriga att hantera de aktuella verktygen. I höstas lät t ex Västerås Golfklubb en grupp engagerade medlemmar gå röjsågskurs och nu har klubben ett entusiastiskt gäng som kan fixa runt banorna på ett säkert, tryggt och effektivt sätt. Och säkerligen var det både roligt och nyttigt samtidigt. Så borde fler göra!

Lär på vår "motorsågsflik" för mer information omvilka krav som ställs för ett motorsågskort och var du kan hitta duktiga utbildare.