Inga temporära flygcertifikat ska ges efter flygprov

flyg
Den privatperson som gått en flygutbildning och klarat proven för LAPL, PPL, CPL, MPL eller ATPL har hittills kunnat få temporärt flygcertifikat tills det ”riktiga” har skickats ut från Transportstyrelsen.

För att skaffa ett flygcertifikat måste du genomgått en flygutbildning, klarat skolprov, flugit minst 45 timmar och bedömts av flygskolan som redo att bli pilot. Därefter måste du klara ”skarpa teoretiska prov” och en uppflygning med en utsedd kontrollant. Flygprovet tar ca 2 timmar då du visar att du kan manövrera, navigera och kommunicera enligt alla de krav som ställs. Efter avklarat flygprov behöver Transportstyrelsen upp till 8 veckor för att utfärda och distribuera ditt flygcertifikat.

För att du inte ska behöva vänta har kontrollanterna hittills kunnat utfärda ett temporärt certifikat och med detta har du kunnat flyga direkt!

Nu blir det dock slut på detta. Europas gemensamma regler och en överenskommelse med Norge och Danmark gör att temporära flygcertifikat inte längre är möjliga. Det betyder att man, efter godkänt flygprov inte erhåller certifikat direkt. Dock kommer möjligheten till att få en temporär behörighet att finnas kvar. För instrument-, instruktörs-, typ- och klassbehörigheter ges alltså fortfarande tillfällig behörighet efter godkänd kompetenskontroll eller färdigt flygprov.