Drönare testas vid tillsyn av skog

flyg
Nyligen beslutade riksdagen att det inte längre behövs tillstånd för att använda drönare med kamerautrustning i exempel skogsmark. Skogsstyrelsen välkomnar beslutet mycket varmt och ser många fördelar med att få använda drönare som hjälp vid inspektion skogsområden från ovan.

I tre delar av landets delar testar man nu att utföra tillsynsarbete med drönare. Områdena är Gävleborg, Värmland och Uppsala-Västmanland. Varje distrikt har var sin drönare med kamera som främst används för att kontrollera att skogen sköts som den ska men också för att hitta skador efter oväder eller skadedjur. En drönare som flyger 15 meter i sekunden kan bevaka stora områden i jämförelse med traditionella arbetssätt. Det ger en stor potential att effektivera arbeten i skog och mark. Det kan även ge värdefullt bildmaterial för att upplysa om olika situationer, fungera som underlag vid rådgivning till skogsägare och möjligen vara bevismaterial vid eventuella rättsliga prövningar.

Skogsstyrelsen har tidigare även använt drönare vid skogsbränder för att titta det brandskadade området och få bra underlag för sitt arbete. Även detta är ett område där förenklade regler kring användning av ”flygande kameror” väntas komma till stor nytta.

- Regeringen har stora förväntningar på att myndigheterna tillvaratar digitaliseringens möjligheter samt att de ständigt utvecklar och effektiviserar sin verksamhet. Jag är övertygad om att drönare kommer vara ett viktigt verktyg, säger Jonas Löfstedt, regionchef i Skogsstyrelsens region mitt.

Försöket pågår till oktober i år då det ska utvärderas. Mening är Skogsstyrelsen och andra myndigheter ska testa, utveckla och tillvarata den moderna tekniken och digitaliseringen för att förbättra och effektivisera sitt arbete. Regeringen och riksdagen har stort hopp om att de nya reglerna för drönare är ett led i detta.

I augusti kommer fler lättnader i reglerna kring drönarflygning med kamera (mer om det på fordonskurser.se framöver) och samtidigt kommer allt fler alternativ för att skaffa flygcertifikat med inriktning mot drönarflygning.