Färre avgifter för att skaffa körkort

korkort
Som bekant är det Transportstyrelsen som sköter tillståndsprövningar och register för alla slags körkort och förarbevis. Verksamheten ska inte gå med vinst, men heller inte lida av något minus i kassan. Därför behöver du som söker tillstånd och nyttjar registertjänster betala avgifter som är kopplade till den speciella tjänsten som du använder. Varje år ses dessa avgifter över för att stämma med faktiska kostnader hos myndigheten. Inför år 2018 har Transportstyrelsen nyligen kommit med förslag om nya körkortsavgifter. Enligt förslaget vill man slopa de allra flesta avgifterna och i gengäld justera upp själva körkortsavgiften.

Det finns idag hela tolv (!) olika avgifter inom körkortsområdet. Det handlar betalningar för körkortstilltånd, handledartillstånd, kortbyten, förlängningar av högre behörighet, undantagsbeslut med mera. Men nu föreslår Transportstyrelsen att ingen avgift tas ut vid exempelvis tillståndsprövningar. Istället föreslås att man ska ta ut en enda "klumpsumma" som ska täcka in allt som krävs för att ta eller förnya ett körkort, från ansökan till tillverkat kort. Avgiften - som enligt förslaget bör landa på 250 kronor - tas därmed ut för själva körkortet eller förarbeviset. Det är en höjning från 150 kr till 250 kr, men fördelarna är många. Alla avgifter som tidigare betalts ingår, det blir färre inbetalningstillfällen för dig som ska ta körkort och ansökningsprocessen effektiviseras eftersom man inte behöver vänta på olika inbetalningar under processen. Ifall någon tillståndsansökan avslås behöver du inte betala något i slutändan.

Ovanstående förslag är ute på remiss och beslut väntas kunna tas i september. Sedan ska de nya avgifterna gälla från 1 januari 2018.

Värt att notera är att det inte är Transportstyrelsen som tar ut avgifter för körkortsprov eller yrkesförarprov. Dessa betalas liksom tidigare till Trafikverket, alltså till en helt annan myndighet.