Teoriprov och uppkörning – hur funkar det?

korkort truck & maskin

Alla som lagligt kör moppar och traktorer, motorcyklar av olika storlek, skotrar, bilar, lastbilar och bussar har en sak gemensamt – de har lyckats ta ett efterlängtat körkort! De har med framgång tagit sig igenom lättare eller svårare teoristudier, de har tragglat trafiksskyltar och trafikregler, de har lagt timmar bakom ratten, de har övningskört med någon som haft gott om tålamod och de har slutligen klarat av ett särskilt förarprov.

Här berättar vi om vad som behövs för att, som privatperson, genomföra förarprov för olika vägfordon i Sverige. För att bli yrkesförare ställs ytterligare krav som du kan läsa mer om i vår artikel om yrkesförarkompetens.

De flesta förarprov består av ett kunskapsprov, det så kallade ”teoriprovet” samt ett körprov, den så kallade ”uppkörningen”. Båda provdelarna görs på något av Trafikverkets förarprovskontor som ligger utspridda i hela landet, från Kiruna och Pajala i norr till Trelleborg och Ystad i söder.

Förarprov för AM-behörighet, det vill säga för moped klass I, traktor eller motorredskap klass II består endast av ett skriftligt kunskapsprov, någon uppkörning görs inte. Du behöver få godkänt på provet för att visa att du har grundläggande kunskaper för att köra aktuell moped, traktor eller motorredskap. Kunskaperna får du genom att gå en obligatorisk utbildning. AM-utbildningen är 12 timmar lång och innehåller både praktiska och teoretiska moment. Privat övningskörning med moped är inte tillåten, all utbildning innan provet måste göras med behörig utbildare.

Förarprov för personbil (B-körkort) består av både kunskapsprov och körprov. Du anmäler dig till båda proven samtidigt och kan få godkänt eller underkänt på varje del för sig. Även om du endast blir godkänd på ena delen behöver du inte göra om den igen, under förutsättning att du klarar andra delen inom två månader. Förarproven för personbil görs på samma dag eller nära varandra i tid - det kallas för sammanhållet förarprov.

Förarprov för MC, lastbil och buss (A, C, D) består också av både kunskapsprov och körprov. Vid dessa fordonsprov måste det skriftliga kunskapsprovet vara godkänt och klart innan du kan boka tid för det praktiska körprovet.Att anmäla sig för förarprov

När du och den du övar tillsammans med (körskolelärare, handledare eller liknande) anser att du har tillräckliga kunskaper för att klara de prov som krävs är det dags att anmäla sig till Trafikverket för att få göra förarprov. För att kunna anmäla dig till prov för MC eller personbil måste du dock först ha genomgått de obligatoriska riskutbildningarna. Det tar alltså några veckor mellan riskutbildning och förarprov.

Ibland är det svårt att få tid för proven, extra klurigt kan det vara på sommaren då många vill köra upp samtidigt som Trafikverkets personal har semester. Proven läggs ut 2-3 månader i förväg och du rekommenderas att boka provtid ungefär sex veckor i förväg. Då är det störst chans att du får den tid på den ort du vill.

Om du utbildar dig på trafikskola är det skolan som anmäler dig, utbildar du dig privat kan du själv boka provtider direkt på Trafikverkets hemsida. Samtidigt som du bokar din provtid kan du som privatist för B-körkort boka en bil till uppkörningen.Anmälan och betalning för förarprov

Avgiften för kunskapsprov (teoriprov) är vanligtvis 325 kronor. Att skriva provet på en helg eller efter kl 18 på vardagskvällar kostar 400 kronor.

Avgiften för körprov (uppkörning) för behörighet B, C, D är normalt 800 kronor. Avgiften för körprov för behörighet A, D1E och DE , C1E och CE – det vill säga för motorcykel eller större fordon med tungt släp – är avgiften 1650 kronor. Om proven ska göras kvällstid eller på en helg blir avgiften även för uppkörning några hundralappar dyrare.

Du kan betala avgiften direkt vid bokning via internet, antingen med betalkort eller via din internetbank. Du kan även välja att betala med faktura. När din anmälan är klar får du en bokningsbekräftelse där det även tydligt framgår hur och när betalningen ska ske.

Om du avanmäler dig minst 24 timmar innan provtillfället får du tillbaka din avgift, men om du inte dyker upp utan avbokning sker ingen återbetalning. Vid akut sjukdom som ger förhinder samma dag krävs sjukintyg.Trafikverkets servicelöfte

På grund av de långa väntetider som tidigare uppstått då blivande körkortsinnehavare bokat tid för förarprov har Trafikverket vidtagit en del åtgärder. 2015 satte man in extra personalresurser under sommarmånaderna och dessutom infördes följande servicelöfte för den som bokar sitt allra första tillfälle för prov till B-körkort:

- När du bokar ditt första sammanhållna förarprov (kunskapsprov + körprov) garanteras du en tid för kunskapsprovet inom två veckor och en tid för körprovet senast två veckor från kunskapsprovet.

- Om du godkänns på ena provet gäller det resultatet i två månader och under den tiden måste du göra om ditt underkända prov. För att det ska gå hyfsat smidigt innebär servicelöftet att du ska erbjudas ytterligare minst två provtider – för kunskapsprov eller körprov - inom giltighetstiden två månader.

- Om giltighetstiden för det godkända provet har gått ut innan du klarar andra provet måste du göra både kunskapsprov och körprov igen. Om du underkänts på båda provdelarna vid ditt första försök måste du naturligtvis också göra om både kunskapsprov och körprov. Då du bokar om båda proven görs en ombokning ev ett nytt sammanhållet förarprov och detta omfattas inte av servicelöftet.På provdagen

På din första provdag, då du gör kunskapsprovet, blir du fotograferad och får skriva din orginalnamnteckning. Fotot och namnteckningen sparas för att användas vid tillverkningen av ditt körkort. De kommer att finnas tryckta på kortets framsida.

Vid alla provtillfällen (både första gången och vid eventuella omprov) måste du kunna identifiera dig med giltig ID-handling. Om du saknar sådan handling måste någon annan, som har godkänt ID-kort, i förväg intyga att du är du och att du har rätt ålder.

Åldergränsen för att få göra förarprov är att du, på provdagen, fyllt 18 år.Körteori testas i skriftligt kunskapsprov

Det första provet som alla gör är det skriftliga kunskapsprovet. Vi detta prov ska du visa att du har teoretiska kunskaper för att köra med gott omdöme i trafiken. Det finns ett särskilt kunskapsprov för varje körkortsbehörighet - de är alltså olika för olika fordon och fordonsstorlekar. Varje behörighet har en egen kursplan och proven ska naturligtvis mäta just dessa kunskaper.

Böcker i körteori och trafikskolornas teorikurser ska följa kursplanerna samt förbereda dig på bästa sätt inför det aktuella kunskapsprovet. Studiematerial inför körkortprovet tillhandahålls via trafikskolor, på bibliotek eller i bokhandeln. Många trafikskolor eller läromedelsföretag erbjuder även övningar och tester på körkortsteori så du kan kontrollera dina kunskaper, både i pärmar och på nätet, innan det blir skarpt läge.

Materialet och övningarna kan snabbt bli inaktuella så det är viktigt att kolla med en trafikskola eller med aktuellt läromedelsförlag så att du inte har en alltför gammal version till din hjälp.

Alla kunskapsprov, oavsett vilket körkort du tar, innehåller frågor inom fem kunskapsområden. Frågorna anpassas efter vilket fordon du ämnar köra och de kan även varieras mellan olika provtillfällen – du får inte exakt samma prov flera gånger.

De fem områden som kollas är:
1. Fordonskännedom och manövrering
2. Miljö
3. Trafiksäkerhet
4. Trafikregler
5. Personliga förutsättningar

Frågorna innehåller 3-4 svarsalternativ och du ska klicka i ett rätt svar på varje fråga. Frågorna kan dels vara helt textbaserade, dels innehålla en bild och dels vara en beskrivning av en trafiksituation. Här följer några exempel på aktuella kunskapsfrågor för B-kortsprovet:

Vad innebär detta vägmärke? Vilken av nedanstående åtgärder är mest effektiv för att minska bränsleförbrukningen? Hur bör du agera i nedan beskrivna situation? Vilken typ av hinder är svårast för oerfarna förare att uppmärksamma? Vad händer vid läckage på avgassystemet? Hur mycket längre blir bromssträckan vid olika körhastigheter?

Provet görs på dator och alla kan välja att få göra det med ljud, det vill säga att få provfrågorna upplästa på svenska.

Om du har svårt att läsa eller skriva, eller inte förstår svenska så bra, kan du få göra ett anpassat kunskapsprov. Anpassningar kan innebära muntligt prov, prov med tolk eller med längre skrivtid. Ifall du har behov av detta kontaktar du Trafikverket på den ort där du planerar att göra provet. Du måste kunna intyga vilka särskilda behov du har, Trafikverket berättar då mer och kan hjälpa till med rätt anpassningar.

För moppekort, traktorkort, MC-kort och körkort för personbil (behörighet AM, A och B) består kunskapsprovet av 65 frågor som ska besvaras på 50 minuter. Du behöver ha 52 rätt för att bli godkänd. För buss och lastbil (behörighet C-D) är provet tio minuter kortare och består av 55 frågor där 44 ska vara godkända.

Du får ett skriftligt provbesked på direkten; om du svarat fel på något får du veta vilka kunskapsområden de frågorna gällde. Om du har klarat provet med godkänt resultat gäller det i två månader - det är den tid du har på dig att fixa körprovet utan att behöva göra något nytt teoriprov.Körprov genom uppkörning

Vid körprovet ska du visa att du kan hantera det aktuella fordonet på ett säkert och bra sätt i trafiken. Din körning ska kännas trygg och hållbar både för dig, dina passagerare, medtrafikanter och miljön. För att bli godkänd ska du visa att din körning både är trafiksäker och görs med god framförhållning. Du måste naturligtvis hålla dig till trafikreglerna och kunna anpassa körningen efter olika väg- och väderförhållanden. Alltså görs uppkörningarna i olika vägmiljöer och genom olika typer av trafiksituationer där du kan visa dina förmågor. Förarprövaren gör en helhetsbedömning, så om du gör ett litet misstag av mindre betydelse för trafiksäkerheten behöver det inte påverka resultatet.

Uppkörning för B-körkort (personbil och lätt lastbil) görs direkt efter ditt första teoretiska förarprov, för A-, C- och D-kort (MC, buss, tung lastbil) måste teorin vara godkänd innan du ens kan anmäla dig till uppkörning.

Om du har ett A1 eller A2-kort för motorcykel behöver du inte göra nytt kunskapsprov innan du kör upp för högre behörighet, då kan du anmäla dig direkt till uppkörningen. Samma sak gäller om du har B-körkort och ska köra upp för BE-behörighet, alltså om du vill utöka redan befintlig behörighet för att få köra bil med tung släp. Kom dock ihåg att inte köra själv med större motorcykel eller tyngre släp till uppkörningen - du är naturligtvis inte behörig förrän efter att provet är avklarat!Fordon till uppkörningen?

Körprovet ska genomföras med en lämpligt fordon. Det betyder att du ska köra upp med en bil, lastbil, buss eller motorcykel som fyller den standard som behörigheten kräver; de ska ha rätt storlek, vikt och effekt. Skatt och försäkring ska vara betald och du måste kunna visa upp svenskt registreringsbevis. Naturligtvis måste fordonet vara helt säkert och tillförlitligt i trafik. Om du inte kör upp för att endast få framföra automatväxlade fordon ska bilen eller motorcykeln ha manuell växellåda som används under provet.

Motorcyklar får inte ha sidvagn och de måste vara utrustade med växlingslåda och kopplingshandtag som kan användas under körningen. Du som MC-förare måste använda samma MC under hela provet och du måste ha korrekt skyddutrustning som exempelvis skyddande skinnkläder, handskar, ryggskydd och hjälm vid uppkörningen. Du tar själv med en godkänd motorcykel om du inte kört hos en trafikskola som hyr eller lånar ut en passande MC.

När det gäller personbil vid förarprov måste fordonet vara utrustat med dubbelkommando; det måste finnas bromspedal och invändig spegel för kontrollanten i passagerarsätet. Om du kör upp genom trafikskola tillhandahåller de en bil som du övningskört med tidigare, ofta ingår bilen om du har köpt ett ”körkortspaket” men annars kan du hyra för en summa som ofta motsvarar priset för en vanlig körlektion. Om du kör upp som privatist och inte har tillgång till egen bil med dubbelkommando kan du - mot en avgift - göra provet i en av Trafikverkets bilar. Trafikverksbilar är oftast Volvo eller VW Golf som hyrs för 400 kronor per uppkörning.

För de ”tunga” behörigheterna (C och D) krävs inte dubbelkommando på fordonet, eftersom ett av kraven för att få göra ett sådant körprov är att du redan har ett körkort för behörighet B (personbil). Några tunga fordon eller släp finns inte att hyra hos Trafikverket - du måste själv tillhandahålla den fordonskombination, fordon plus eventuellt släp, som krävs vid uppkörningen.

De allra flesta föredrar att göra körprovet i ett fordon som de kört tidigare eftersom varje bil har sina egna nycker och vanor.Hur genomförs körprovet?

Olika körprov ges olika tidsrymd i Trafikverkets planering och tidsbokning;
- B-behörighetsprov 50 minuter
- BE, A, C1 och C-prov 75 minuter
- CE och DE 105 minuter.

Den faktiska tiden som varje enskilt prov pågår varierar dock. Exempelvis kan ett prov bli kortare än planerat om inspektören bedömer att din körförmåga är så bristfällig att provet måste avbrytas. Exempel på ett prov som istället kan pågå längre än planerat kan vara när någon gör ett litet misstag och därför ges ytterligare möjlighet att visa att misstaget var en engångsföreteelse och inte en genomgående brist.

Under körprovet kontrolleras flera olika moment och färdigheter, liknande de teoretiska kunskapsområdena ovan.

Vid uppkörning för MC-kort ingår säkerhetskontroll, ett särskilt manöverprov samt körning i och utanför tätort. Manöverproven på MC består av flera moment: Inledningsvis ska du kunna leda motorcykeln med avstängd motor, både framåt, bakåt och åt vänster eller höger. Sedan ska du krypköra mellan koner och vända i låg fart. Därefter görs en högfartsdel där MC-föraren ska göra undanmanöver, serpetinkörning och inbromsningar i hastigheter över 50 km/tim.

Vid uppkörning för övriga körkort ingår fordonskännedom/säkerhetskontroll, manövrering, miljö och sparsam körning, trafikregler, trafiksäkerhet och körbeteende:

Vid säkerhetskontrollen ska du som blivande förare visa att du kan kontrollera så att motorcykeln/bilen/bussen/lastbilen har fungerande säkerhetsutrustning och att du förstår vilka risker som kan uppstå om fordonet inte fungerar som det ska. Om något är fel ska du kunna föreslå hur säkerhetsproblemet ska avhjälpas. Du kommer inte att bli godkänd på uppkörning för tyngre fordon om du inte klarar just detta moment.

Gällande manövrering, oavsett fordonsslag, ska du kunna samordna dina rörelser så att du kan styra, växla, gasa och bromsa på ett rutinmässigt sätt. "Rutinmässigt" innebär att du inte ska behöva tänka på hur du utför rutinmomenten utan att tappa koncentration och uppmärksamhet på övrig körning, säkerhet eller trafikplanering.

Miljökraven gör att du ska kunna planera och använda en körteknik på ett sätt som medför låg bränsleförbrukning och minsta möjliga slitage på miljön, fordonet och infrastrukturen. Du ska visa att du förstår och behärskar sparsam körning som ett sätt att minska både utsläpp och förbrukning av drivmedel. Förutom miljöanspassningen krävs det även att du kan planera en trygg och trafiksäker körning i flera steg - du behöver vara uppmärksam och kunna anpassa din körning efter vad som händer runt dig, du ska visa att du förstår vilka trafikfaror som kan uppstå och hur du behöver köra för att undvika dem.

Du ska även visa att du har kunskap om de trafikregler som gäller och tillämpa dem så att du samspelar bra med andra trafikanter. Säkerhet och framkomlighet ska påverkas så positivt som möjligt.

Man skulle kunna tänka sig att trafikregler och säkerhetstänk är ganska lika oavsett fordon så att uppkörningar för högre eller tyngre behörigheter (till exempel om du redan har B-behörighet, men vill få köra tyngre släp) borde vara enkla eller till och med onödiga. Dock krävs särskild körförmåga, manöverkunskap och säkerhetstänkande ju större eller tyngre fordonet är. Därför kollas förarkunskaperna enligt ovanstående kunskapsområden alltid, vid varje förarprov.

Att kunna säkerhetskontrollera sitt fordon, att starta i backe, backa runt hörn, hålla sig rätt i rondeller och bromsa eller väja i god tid för trafikhinder testas för alla olika behörigheter. Att fickparkera bussen, backa långtradaren med fulllastade släp, göra miljövänlig och trafiksäker omkörning med stor husvagn eller väja med motorcykel på en våt motorväg kräver sina särskilda förarkompetenser. Förarprövaren ska säkerställa att du klarar det som behövs. När körprovet är avslutat berättar han eller hon direkt om du klarat provet eller inte.Att klara förarproven


Varje år genomförs mer än 280 000 teoriprov och 260 000 körprov i Sverige. I genomsnitt underkänns ungefär hälften. Det betyder att det inte är helt lätt att bli godkänd på alla moment, och det är många som gör flera omprov. Bästa sättet att klara proven är naturligtvis att vara väl förberedd!

Då du är godkänd på alla nödvändiga provdelar skickas resultatet till Transportstyrelsen där ditt faktiska körkort tillverkas.

När du klarat det skrifltiga AM-provet för moppe, traktor eller motorredskap får du ett förarintyg som ska kunna uppvisas när du kör fordonet i trafik.

När du klarat övriga körkorts båda förarprov tar det maximalt fem arbetsdagar innan det faktiska kortet är färdigtillverkat. Medan du väntar på kortet måste du kunna styrka din identitet när du kör ditt fordon - vid en kontroll ska gilitg ID-handling uppvisas så att kontrollanten kan ta reda på att du har ett körkort på väg. Körkortet skickas med rekommenderad post och hämtas ut av dig personligen, när du hämtar ut kortet på postkontoret måste du kunna legitimera dig. När du väl har det efterlängtade körkortet måste det alltid vara med då du framför ditt fordon. Du måste också se till att du fortsätter vara en trygg och säker förare för att inte bli av med det körkort som du nyss förvärvat.Körkort på prov

Alla som nyss tagit körkort i Sverige får körkortet på en två-årig prövtid. Det betyder att du under dina två första år som körkortsinnehavare måste göra ett helt nytt förarprov ifall du begått ett trafikbrott som gör att ditt kort återkallas. För motorcykel och personbil behöver du dessutom genomföra nya riskutbidlnigar innan du får göra nya prov. Även det nya körkortet kommer att ha två års prövotid.Att ta körkort är alltså bara början – det stora ansvaret kommer med att ha körkort.

Skärpning behövs inför förarprov till körkort

korkort Varje sommar är trycket högt på alla platser där det ordnas förarprov – det vill säga uppkörningar och teoriprov för körkort. Främst för att... Läs mer

Kunskapskrav för maskinförare ändras dramatiskt

Under hösten har maskintillverkargiganten Caterpillar lanserat två nya bandgrävare med automatiserade digitala gräv- och mätsystem som standard. Sensorer och datorer är inte längre något valbart tillv...

Från nästa vecka får du betala ny körkortsavgift

Från och med 1 januari 2018 gäller en ny körkortsavgift som alla körkortstagare behöver betala till Transportstyrelsen. Tidigare har man, för att skaffa ett körkort, betalat flera avgifter för bland a...

Första simulatorn för tunga godståg till lokförarutbildning

Tidigare i höstas levererade VTI (Statens oberoende Väg- och Transportforskningsinstitut) sin första simulator för tunga godståg. De har i åratal utvecklat tågsimulatorer, sammanställt hårdvara och eg...

Nya regler för hjälmar på MC, moped och terrängfordon

För dig som använder (eller borde använda) hjälm på fordon eller maskiner är det av stor vikt att hålla koll på Transportstyrelsen skyddshjälmsföreskrifter. Däri tydliggörs vilka regler som gäller för...

Utveckling av säkrare drönare utan pilot

Just nu utvecklas branschen kring obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV, i rasande fart. Det som för några år sedan eventuellt kändes som en surrande fluga är nu högteknologisk magi....